Förskola

Presentation av Kindergarten 

P1160442Kindergarten ligger på Karlavägen i Stockholm. Huvudman för Kindergarten är Tyska Skolföreningen. Medlemmarna väljer en styrelse som bär det rättsliga och ekonomiska ansvaret. Kindergarten tar emot barn i åldern 1-5 år. Verksamheten är organiserad i 3 avdelningsgrupper för samling, vila och lunch  för barn 4-5 år , samt en småbarnsavdelning för barn 1-3 år.

På Kindergarten bedrivs all verksamhet på språken tyska och svenska. För verksamhet med språk, matematik och gymnastik delas grupperna in i åldersgrupper.

Vår gemensamma syn på barns språk/språkutveckling är att barn fritt kan uttrycka sig på det språk de väljer och där pedagoger är ett stöd för språkutvecklingen. Datorn används för att utveckla språket. Bl.a. för en metod ”att skriva sig till läsning”. Grupperna gör också regelbundna besök till stadens Bibliotek och användning av olika material som förstärker individens uttryck t.ex. lera och färg, musik och dans används dagligen.

Förskolans uppdrag:
Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Kindergarten arbetar utifrån gällande styrdokument, Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010, Skollagen (2010:800) Stockholm stads förskoleplan och Stockholm stads riktlinjer för fristående förskolor.

Kindergartens profil:
Kindergarten är en tvåspråkig förskola som stimulerar och utvecklar de båda språken, tyska och svenska, samt de båda ländernas kulturer, seder och traditioner i samarbete med Tyska Skolan, Stockholm. Kindergarten erbjuder en trygg, säker, lustfylld och lärorik miljö. Vi besöker och utforskar stadens parker, parklekar och skogsområden. Vi åker till Skansen och andra museer samt går på teater med barnen.

Våra mål är:

 • att följa Förskolans Läroplan
 • att stödja barnens fortsatta utveckling till självständiga, aktiva, intresserade, trygga och
 • hänsynsfulla individer
 • att sträva efter ett lugnt och harmoniskt arbetsklimat
 • att vuxna föregår med gott exempel
 • att arbeta konkret med olika material i anslutning till våra teman
 • att ha dialog med hemmet som kontinuerligt kan ta del av det vi gör på förskolan

Verksamheten på Kindergarten följer traditioner och årstider. Traditioner som firas under året är St. Nicholaus, Julbasar, Lucia, Fasching, Sommarfest. Årstider används till olika utomhussporter som fotboll, landbandy, cykling, skridskoåkning, pulka och skogsutflykter. Kindergarten har tillgång till fullt utrustade gymnastiksalar varje vecka.

Betalning: Enligt maxtaxa

Anmälan: via www.stockholm.se

Urvalsgrunder:
Kötid – anmälningsdatum
Syskonförtur

Viktiga länkar:
Likabehandlingsplanen
Blankett för klagomålhantering

Kontakt:

Kindergarten (Karlavägen gathuset)

kindergarten@tyskaskolan.se
08-409 194 30  Kindergarten/Personalrum
08-409 194 70  Möwen (=> mobil)
08-409 194 72  Krabben  (=> mobil)
08-409 194 76  Sterne (=> mobil)

08-409 194 77  Dorothea El Sayed Basler/rektor

Öppettider: 7:30-17:00

Kindergarten stänger klockan 15:00 en gång per månad för arbetsplatsträff, det finns heller ingen verksamhet vid helgdagar och  planeringsdagar, vilka aviseras i god tid.*

Kindergarten har stängt vecka 28-31.

*Jouröppet vid klämdagar och planeringsdagar:

Kindergarten har jouröppet om man har behov av barnomsorg för att arbeta eller studera och inte kan ordna barnomsorg på annat vis. Vi kommer då att använda oss av vikarier från Stjärnpoolen och eventuellt samarbeta med fritids. Senast 10 arbetsdagar i förväg behöver jag veta om ni har behov av barnomsorg, detta för att kunna planera och boka in vikarier. Meddela mig via e-mail doro.elsayed-basler@tyskaskolan.se

Jouröppet vid arbetsplatsträff

Kindergarten har jouröppet om man har behov av barnomsorg för att arbeta eller studera och inte kan ordna barnomsorg på annat vis. Vi kommer då att använda oss av vikarier från Stjärnpoolen.Senast 10 arbetsdagar i förväg behöver jag veta om ni har behov av barnomsorg, detta för att kunna planera och boka in vikarier. Meddela mig via e-mail Dorothea El Sayed Basler

Kindergarten vecka 28 – 31

Kindergarten erbjuder jouröppet om man behöver barnomsorg för att arbeta eller studera och inte kan ordna barnomsorg på annat vis. Vi kommer då bl.a. använda oss av vikarier från Stjärnpolen för bemanning. Vi behöver veta era behov av jouröppet senast måndag vecka 19 för att kunna planera sommaren.

Vid behov att jouröppet under vecka 28-31 behöver ni fylla i och lämna in blanketterna:

 • Intyg arbete/studier
 • Vistelsetid

De finns på Kindergartens intranät eller kan tillhandahållas på Kindergarten.

Ramtid

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl. 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom: Julafton, Midsommarafton och Nyårsafton.Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning. Vid behov av utökat öppethållande på Kindergarten behöver ni fylla i och lämna in blanketterna:

 • Intyg arbete/studier
 • Vistelsetid