Vasa – ett internationellt projekt

I början av 1600-talet blev globalt utbyte allt viktigare och skeppet Vasa är ett exempel på det. Handeln till sjöss med varor ökade dramatiskt, även på Östersjön. Sverige behövde ny kunnig arbetskraft från andra länder, inte minst till att bygga större och mer avancerade skepp. På skeppsgården där Vasa byggdes talades det många språk.

I måndags undersökte klass 6a Vasas kopplingar till andra länder och kontinenter, och fick genom skeppet syn på Sverige under Östersjöväldets tid. Vasaskeppet var inte bara ett krigsskepp alltså, utan ett gigantiskt internationellt byggprojekt. Ett fantastiskt sådant!

Frida Norberg (Lärare i historia)