valdebatt på skolan

På onsdagen den 5:e september 2018 var det valdebatt i Tyska Skolan Stockholm i aulan. Valdebatten pågick från 08:10 till 11:15 med tre pauser och modererades av King Fägersten och Gunnar Söderhielm från 11a. Den visades för klasserna 8 till 12 som kommer att rösta de följande två dagarna. Alla åtta riksdagspartier blev representerade av deras respektive ungdomsföreningar och deras debattörer. Debattörerna var följande: Carl Gustaf Pfeiffer (MUF), Haroon Bayani (SDU), Clara Silfverswärd Dahlgren (CUF), Eivind Hansson Ruge (UV), Clara Thor (GU), Lovisa Lanryd (LUF), Nike Örbrink (KDU), Alexander Petersson (SSU).

Debatten gick hett till med stort engagemang från både publik och debattörer. De frågor som inte togs upp i själva debatten kunde besvaras vid respektive partis bokbord efteråt. En minnesvärd och lärorik dag som säkerligen underlättat för många elever i det kommande skolvalet.

Teodor Siebke, åk 11

 

Weitere FOTOS