„DSS – En plats för dialog mellan Sverige och Tyskland”

Tyska Skolan Stockholm – en plats för dialog mellan Sverige och Tyskland

År 1612 utfärdade den svenske kungen Gustav II Adolf det privilegiebrev som gjorde att en tysk skola kunde grundas i Stockholm. Tyska Skolan har varit en viktig del av kulturlivet och lärandet i Stockholm i över 400 år. Sedan dess har skolan också varit en plats för möjligheter och möten mellan Sverige och Tyskland där (minst) två kulturer kommit i kontakt, förbundits, och även avskärmats mot varandra.

Med anledning av 400-årsjubileet anordnade skolan en återblick på alla tiders möten, Begegnungen, och fick nya perspektiv: Under åtta kvällar behandlades olika områden och aspekter av hur möten har uppstått mellan tysk och svensk kultur, språk och politik, och hur framtidens möten kan uppstå. Konstnärer, forskare och journalister gav i olika anföranden och diskussioner sin syn på var sin särskild aspekt av “Begegnungen”.

Jubileumsföredrag

400_Jahre DSS_Neue Version Kopie Kopie