Elevhälsa

Välkommen till elevhälsan på Tyska skolan

Elevhälsan på Tyska skolan omfattar medicinska-, psykosociala-, psykologiska- och specialpedagogiska insatser. Främst ska elevhälsan verka förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling.

Den medicinska elevhälsan består av en specialistutbildad skolsköterska och en skolläkare. Eleverna erbjuds ett program med bland annat hälsosamtal och kontroll av tillväxt, syn, hörsel och rygg enligt socialstyrelsens riktlinjer och vaccinationer enligt det svenska nationella vaccinationsprogrammet.

Skolkuratorn ger rådgivning till elever och lärare för att främja det psykosociala välmåendet på skolan.

Psykologisk rådgivning, hos en legitimerad psykolog, hjälper elever, lärare och föräldrar att förstå och få hjälp med utvecklings- och inlärningssvårigheter.

Specialpedagogen stödjer elever, lärare och föräldrar vid inlärningsproblem.