Elevhälsa

Välkommen till elevhälsan på Tyska skolan

Elevhälsan på Tyska skolan omfattar medicinska-, psykosociala-, psykologiska- och specialpedagogiska insatser. Främst ska elevhälsan verka förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling.

Den medicinska elevhälsan består av en specialistutbildad skolsköterska och en skolläkare. Eleverna erbjuds ett program med bland annat hälsosamtal och kontroll av tillväxt, syn, hörsel och rygg enligt socialstyrelsens riktlinjer och vaccinationer enligt det svenska nationella vaccinationsprogrammet. Vad som ingår i programmet finns att läsa här: Program medicinsk Elevhälsa

Tyska Skolan har valt att organisera den medicinska elevhälsan med hjälp av Klara elevhälsa. Verksamhetsansvaret ligger därmed hos dem: www.klarakompetens.se

All medicinsk information och dokumentation är sekretessbelagd. Klara elevhälsa använder sig av ett digitalt journalföringssystem utvecklat speciell för elevhälsan.

Sara Gardehed: elevhalsa@tyskaskolan.se / 08 409 194 29

Ian Modin: torsdagar 7:50 – 8:30  / 08 731 01 70

Skolkuratorn ger rådgivning till elever och lärare för att främja det psykosociala välmåendet på skolan. Skolkuratorn är också ansvarig för skolans anti-mobbningsarbete.

Ulrike Keller: skolkurator@tyskaskolan.se  / 08 409 194 59

Psykologisk rådgivning, hos en legitimerad psykolog, hjälper elever, lärare och föräldrar att förstå och få hjälp med utvecklings- och inlärningssvårigheter.

Ulrike Keller: skolkurator@tyskaskolan.se  / 08 409 194 59

Jacek Kubitsky: 073 9060 072

Specialpedagogen stödjer elever, lärare och föräldrar vid inlärningsproblem.

Irene Rieck:  irene.rieck@tyskaskolan.se

 

Tider Elevhälsa: