Utbyte med Soest och Kiel

Elevutbyte på tyska skolan

DSS strävar efter att ta fram adresser till familjer i Tyskland, som är beredda att ta emot elever i början av det svenska sommarlovet. Då vistelsens syfte är att förbättra elevens språkkunskaper är besöket i Tyskland (Kiel eller Soest) förknippat med skolgång, vilket vi kommer att ansöka om. Erfarenheten har visat att vistelsen väsentligt har bidragit till att göra eleverna förtrogna med det tyska språket som umgängesspråk.

Vi skulle uppskatta om ni i utbyte vore beredda att ta emot eleven i den tyska värdfamiljen, om han/hon vill komma till Stockholm. Utbyteseleverna är självklart alltid välkomna till Tyska Skolan!


Utbytesskolorna i Soest:

Petri-Grundschule
Oelmüllerweg 29; 59494 Soest
www.petrigrundschule-soest.de

Conrad-von-Soest-Gymnasium
Paradieser Weg 92; 59494 Soest
www.conrad-von-soest-gymnasium.de

Utbytesskolorna i Kiel:

Theodor-Heuss-Schule
Rendsburger Landstraße 127D; 24113 Kiel
www.theodor-heuss-schule-kiel.de

Käthe Kollwitz Gymnasium
Paul-Fleming-Straße 1; 24114 Kiel
www.kaethe-kollwitz-schule.de


Information om Soest och Kiel:

AustauschLageSV

 

 

www.kiel.de

www.soest.de

 

 

 

 


Tillvägagångssätt:

  • Lämna anmälan senast den 11 december.
  • Skolan tar den första kontakten med utbytesskolorna.
  • Ert barn skriver ett presentationsbrev, som ska vara klart i slutet av januari.
  • Skolan ordnar med en utbytesfamilj och ger familjens kontaktuppgifter till ert barn.
  • Tidpunkt för utbytet: vanligtvis sista skolveckan innan sommarlovet.
  • Ni tar personlig kontakt med utbytesfamiljen och bestämmer tidsperiod, reseformaliteter, försäkring och annat organisatoriskt.

Anmälningsblankett

Närmare information lämnas av Roswitha Haiden, telefon (lärarrummet) 08-409 194 50, Schuleraustausch@tyskaskolan.se


Berättelse från ett elevutbyte:

Föräldra feedback och elev feedback