Utbyte med Lübeck

I slutet av läsåret åker klass 6 till Lübeck. Sedan många år har vi detta utbyte med Carl-Jacob-Burckhard Gymnasium och Trave-Gymnasium i Lübeck.

Syftet med utbytet är följande:

Resan, på 6 dagar, är tänkt som en gemensam upplevelse för barnen, som de kan tala om före och efteråt. Erfarenheter, aktiviteter, utbyte av individuella upplevelser bildar tillsammans ett gemensamt samtalsämne.

För många barn är resan den första längre vistelsen långt borta från föräldrarna.

Det har visat sig att Lübeckutbytet har stor betydelse för Ert barns personlighetsutveckling: Självständighet, tolerans, öppenhet och förmågan att vara mottaglig för allt det nya, kanske klara av små problem och att samtala om dem tillsammans med klasskamraterna, lärarna och föräldrarna – är viktiga erfarenheter, som en tvåspråkig skola vill förmedla.

Särskilt viktigt med denna resa är just utbytet och mötet med det tyska språket, som undervisas och lärs in vid vår skola. För inte så få elever är denna resa en (ibland den enda) chans, att uppleva tysk kultur och landet Tyskland på riktigt, dvs. barnen får under dessa dagar ett stycke tysk vardag. En viktig tanke är också, att de därigenom använder sina språkkunskaper aktivt och passivt utanför skolan.

Utbytesskolorna i Lübeck:

Carl-Jacob-Burckhard Gymnasium

Trave-Gymnasium