Skolans historia

En av Stockholms äldsta skolor

Lüdeke - Gertruds kyrkaSkolan här i Stockholm  med tyska som undervisnings- och examinationsspråk har funnits i över 400 år. Den tyska S:ta Gertruds församling Stockholm tilldelades så tidigt som 1612 ett privilegiebrev av kung Gustav II Adolf, som gav möjlighet att driva en tysk skola i staden. År 1612 stegade de första eleverna in i klassrummet i Gamla stan (på Tyska Skolgränd). Tyska köpmän hade funnit sig väl i Stockholm sedan århundraden tillbaka, och deras barn fostrades av Tyska Skolan inte bara till att bli sunda och dugliga unga människor, utan också till att bli gudfruktiga och trogna svenska undersåtar.

Efter den omvälvande första halvan av 1900-talet väcktes traditionen med Tyska Skolan Stockholm åter till liv 1953. Tyska Skolan verkade då i den tyska församlingen S:ta Gertruds lokaler i Gamla stan, men 1958 flyttade skolan tillbaka till sina lokaler på Karlavägen 25, där man funnits fram till andra världskrigets slut. Sedan 1953 är Tyska Skolan belägen där Anna Sandströms skola tidigare låg på Karlavägen invid Humlegården. År 1984 köpte Förbundsrepubliken Tyskland den anrika byggnaden. Sedan hösten 2004 håller våra grundskoleklasser (klass 1 till 3, sedan 2005 även förskoleklassen) till i byggnaden på Bragevägen 2, där östtyska ambassaden tidigare låg. På skolan gick till en början nästan uteslutande barn till tyska föräldrar, men den växte snabbt till att bli en skola för elever ända från klass 1 till klass 12. Sedan 1977 går det även många svenska elever här som när de börjar i vår förskola Kindergarten, förskoleklass eller första klass inte kan tyska. De får lära sig språket och går sedan tillsammans med sina tysktalande skolkamrater ända upp till gymnasiets avslutande år, där de tar en tysk Abitur och samtidigt en svensk studentexamen.

Under århundradena som gått har det tysk-svenska samarbetet utvecklats och förändrats. På så vis möts tysk- och svensktalande barn på Tyska Skolan och för med sin gemensamma utbildning vidare den månghundraåriga traditionen av samarbete mellan tyskar och svenskar i Stockholm.

Mer om skolans historia kan ni läsa i Jörgen Hedmans bok: “Historien om Tyska Skolan Stockholm inför 400-årsminnet av det kungliga privilegiebrevet av år 1612“

Cover_Tyskaskolan_korr_Jörgen

Privilegiebrevet av år 1612:

Privilegienbrief1612verkl

Tyska skolhusets skylt

 

Medaljong med en latinsk inskrift från 1670 ovanför portalen vid Tyska Skolgränd 4 i Gamla Stan. Här låg den tyska skolan i Stockholm från 1612 till 1776.