Två språk

Två språk

Eftersom Tyska Skolan är tvåspråkig går språkundervisningen som en röd tråd genom all utbildning här. Ett krav på eleverna som ska börja i 1:an är att de behärskar tyska eller svenska på ett säkert sätt. De första fyra åren går eleverna i en klass där tyngdpunkten ligger på tyska eller svenska, medan de lär sig det andra språket som främmande språk. När klasserna har gjorts om i 5:an sker undervisningen främst på tyska.

 

Tyska och svenska lärare

Lärarna har tyska eller svenska som modersmål. Skolans rektor är utsänd från Tyskland och ca 15 utvalda lärare från Tyskland och Österrike arbetar hos oss i några år. Lärarna som är stadigvarande bosatta i Sverige och lärarna som bor här en begränsad tid arbetar sida vid sida. De erfarenheter och traditioner som de har med sig och de nya kunskaper och impulser uppstår i dessa möten är något som kommer våra elever tillgodo.

 

Högtider

Traditionerna är en viktig del av vår kultur. På Tyska Skolan spelar de tyska och svenska högtiderna en viktig roll. Från Tyskland har vi t.ex. Laternenfest på hösten och på försommaren firar vi svensk skolavslutning. Vi firar Lucia, Sankt Nikolaus och många andra högtider och då engagerar sig alla, från yngsta förskolebarn till äldsta gymnasist.

 

Föräldraengagemang

Tyska Skolans verksamhet bygger på att våra föräldrar samverkar med oss på ett aktivt sätt. Utgångspunkten för oss alla som arbetar här är att skolan och hemmet har ett gemensamt ansvar för barnen. Eftersom undervisningen här håller ett högre tempo och är mer intensiv än på en genomsnittlig svensk skola krävs det att föräldrarna är språkintresserade och beredda att stötta i skolarbetet.