Elevkårsundersökningen

Elevkårsundersökningen om stämningen och trivseln på Tyska Skolan

I höstas gjorde elevkåren sin första undersökning i form av en enkät som besvarades av eleverna i klasserna 5 till 12. Tack vare fina insatser från alla som hjälpte till kunde enkäten utvärderas snabbt och effektivt och faktiskt presenteras och diskuteras redan på det efterföljande elevkårsmötet med representanter från Mittel- och Oberstufe, klass 8-12. Dessutom kunde enkäten presenteras på den senaste lärarkonferensen, och den fick ett mycket varmt mottagande; läser man utlåtandena i enkäten så förstår man varför.

Än en gång vill vi rikta ett varmt tack till alla elever som var med och svarade på enkäten!

Här följer några exempel på resultat från enkäten.

ergebnisse_umfrage-2