Sjukanmälan

Att anmäla sjukfrånvaro och ansöka om ledighet 

 

Sjukfrånvaro: 

Om ditt barn inte kan närvara i skolans undervisning eller evenemang p.g.a. sjukdom, måste sjukfrånvaro noteras av dig i webbplattformen WebUntis före undervisningens början. 

Om du ännu inte har tillgång till WebUntis, vänligen installera det. Information står att finna under följande länk: WebUntis – instruktion

 Ansöka om ledighet  

Ansökan om upp till 2 dagars ledighet skickas per mail till klassföreståndare. Längre ledighet eller ledighet i anslutning till lov och helgdagar ska skickas via sekretariatet till skolledningen.