Lediga tjänster

Lediga tjänster och ansökningsprocess

 

1. Lediga tjänster

Är du redo för en utvecklande och självständig roll där du får jobba brett inom HR?

Då har vi jobbet för dig!

Om verksamheten

I centrala Stockholm ligger Tyska skolan (DSS). En skola med ca 630 elever från förskola till gymnasium där de svenska och tyska språken och kulturerna möts. Här arbetar drygt 90 anställda, såväl lokalanställd personal som pedagoger och skolledning utsända från Tyskland på tidsbegränsade uppdrag.

Vi inrättar nu en roll som HR-chef i syfte att utveckla och upprätthålla en god personalpolitik för att kunna attrahera, behålla och utveckla DSS medarbetare. Du ingår i DSS ledningsgrupp och rapporterar till styrelsen.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Du kommer att arbeta brett med att bistå chefer och anställda i HR-relaterade frågor, att driva och planera det löpande HR-arbetet samt utveckla och implementera initiativ som stödjer och utvecklar verksamheten. Du säkerställer att HR-relaterat arbete sker inom ramen för lagar och regler samt bevakar omvärlden ur ett HR-perspektiv med fokus på skolverksamhet.

Våra löner är outsourcade och du kommer att samarbeta med löneadministratören.

Vem är du?

Du har en universitets- eller högskoleexamen inom HR och minst fem års erfarenhet av att arbeta brett som HR-generalist samt erfarenhet av facklig samverkan och fackliga förhandlingar.

Du kommer att ansvara för att bygga upp, utveckla, driva och implementera samtliga HR-processer.

Då du kommer att vara ensam i HR-rollen tror vi att du tidigare arbetat självständigt med att utveckla och implementera HR-processer och ta fram effektiva arbetssätt.

Du är en handlingskraftig relationsbyggare som trivs med eget ansvar, har förmåga att sätta dig in i och förstå verksamhetens utmaningar och har ett öga för detaljer såväl som helhet. Du har inga problem att arbeta med stort som smått och uppskattas för din goda kommunikations- och samarbetsförmåga. Det är bra om du har erfarenhet av arbete från olika företagskulturer och har en förmåga att se frågor ur flera perspektiv samt att du är flexibel och lösningsorienterad.

Du har mycket goda kunskaper inom Officepaketet och uttrycker dig obehindrat på svenska såväl i tal som skrift, kunskaper i tyska språket är en stor merit och vi förutsätter att din engelska är god.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Intresserad och har frågor? Kontakta Julija Falkman, Interim HR-chef, 0730 74 93 00. Ansök här. Ansökningstiden går ut 2019-11-30. Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!

2019-11-05


Fritidshemmet på Tyska Skolans söker
2-5 Lärare med inriktning mot fritidshem/fritidspedagog eller förskollärare

Tjänsterna kan tillträdas redan i mitten av augusti 2019

Skicka ansökan (märk med “ansökan fritids”) till: angelika.havik@tyskaskolan.se

2019-06-27


2. Ansökningsprocess

Pigg på Stockholm?

Arbeta på Tyska Skolan Stockholm (DSS) … Stockholm är en vacker stad, Sverige är ett intressant land – inte undra på att det lockar att arbeta på en utlandsskola.
Vi får många förfrågningar från personer som vill skaffa sig utlandserfarenhet hos oss. Här följer lite information om Tyska Skolan som arbetsplats:

1. Praktik (grundskola/gymnasium/Kindergarten/fritidshem) 
Arbetsförhållandena på en tvåspråkig utlandsskola skiljer sig en hel del från en tysk skola i Tyskland. Vi får väldigt många förfrågningar om praktikplatser. Vi kan varken ge praktikanter lön eller hjälp med bostad, något som brukar vara besvärligt för praktikanten att ordna på distans från Tyskland. Vi kan ta emot praktikanter i undantagsfall om sökanden har svenska språkkunskaper, pedagogisk erfarenhet (minst deltentamen/Vordiplom) och det finns särskilda arbetsområden för tvåspråkighet. Praktikperioden ska omfatta minst tre månader. Vi förväntar oss även av våra praktikanter att de hoppar in i för en skola normala arbetsuppgifter som vikarie, prov- och rastvakt osv.
Skolan kan inte ordna med försäkringar, t.ex. ansvars- och olycksfallsförsäkring.
Om du är intresserad av en praktikplats, skicka en fullständig ansökan med uppgifter om önskad praktiktid tillsammans med detaljerade kursintyg från universitet till skolans expedition, adresserad till rektor. Vi kan bara ta emot praktikanter som är under utbildning.
e-post: praktikant@tyskaskolan.se

2. Meriteringstjänst (Referendariat) 
Meriteringstjänstgöring är dessvärre inte möjlig på utlandsskolor eftersom det saknas handledarseminarium på plats.

3. Utlandstjänstgöring (ADLK) 
Den som redan är fastanställd skolpersonal och kan uppvisa yrkeserfarenhet kan vända sig till Bundesverwaltungsamt, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) i Köln med sin ansökan. Villkor för att kunna registreras är att man har yrkeserfarenhet och kan få tjänstledigt av den behöriga skolmyndigheten. Ta kontakt med Tyska Skolan Stockholm samtidigt som du lämnar in din ansökan till ZfA. Mer information finns på hemsidan www.bva.bund.de  under „Bewerbung“.
Vi har som regel bara behov av gymnasielärare. Om ansökan beviljas får du tjänstledigt från Tyskland och kommer till oss på ett treårskontrakt (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år).
e-post: adlk@tyskaskolan.se

4. Lokalanställning 
Den som avslutat sin tyska grundskole- eller gymnasielärarutbildning och helst har viss yrkeserfarenhet kan bli lokalanställd på Tyska Skolan Stockholm, och omfattas som sådan av svenska anställningsvillkor. Ansök direkt hos Tyska Skolan med sedvanliga intyg och underlag. Meddela samtidigt ditt önskemål om lokalanställning till Bundesverwaltungsamt i Köln parallellt med din ansökan om utlandstjänstgöring (ADLK).
Fastanställda lärare i Tyskland har rätt till oavlönad tillfällig tjänstledighet från sin delstat för att arbeta som lokalanställd på en utlandsskola.
Olikt utlandstjänstgöringen får du med lokalanställning din lön direkt från skolan och du omfattas av den svenska arbetsrätten.
På skolan arbetar även svensktalande lärare med svensk utbildning för den svenska delen av undervisningen.
e-post: adlk@tyskaskolan.se

5. Programlärare 
Vi har inga programlärare på skolan.

6. Annan pedagogisk personal 
Vi har i begränsad omfattning anställda förskollärare och fritidspedagoger på förskolan Kindergarten, i förskoleklass och på fritids. Här är tvåspråkigheten ett viktigt krav. Anställningen omfattas av svensk arbetsrätt.