Lediga tjänster

Lediga tjänster och ansökningsprocess

1. Lediga tjänster

 

Lärare i fritidshem/fritidspedagog sökes till Tyska Skolan:
https://tyskaskolan.varbi.com/se/what:job/jobID:430173/

 

Tyska Skolans Fritidshem söker en förskolelärare:

https://tyskaskolan.varbi.com/se/what:job/jobID:430168/

 


2. Ansökningsprocess

Pigg på Stockholm?

Arbeta på Tyska Skolan Stockholm (DSS) … Stockholm är en vacker stad, Sverige är ett intressant land – inte undra på att det lockar att arbeta på en utlandsskola.
Vi får många förfrågningar från personer som vill skaffa sig utlandserfarenhet hos oss. Här följer lite information om Tyska Skolan som arbetsplats:

1. Praktik (grundskola/gymnasium/Kindergarten/fritidshem) 
Arbetsförhållandena på en tvåspråkig utlandsskola skiljer sig en hel del från en tysk skola i Tyskland. Vi får väldigt många förfrågningar om praktikplatser. Vi kan varken ge praktikanter lön eller hjälp med bostad, något som brukar vara besvärligt för praktikanten att ordna på distans från Tyskland. Vi kan ta emot praktikanter i undantagsfall om sökanden har svenska språkkunskaper, pedagogisk erfarenhet (minst deltentamen/Vordiplom) och det finns särskilda arbetsområden för tvåspråkighet. Praktikperioden ska omfatta minst tre månader. Vi förväntar oss även av våra praktikanter att de hoppar in i för en skola normala arbetsuppgifter som vikarie, prov- och rastvakt osv.
Skolan kan inte ordna med försäkringar, t.ex. ansvars- och olycksfallsförsäkring.
Om du är intresserad av en praktikplats, skicka en fullständig ansökan med uppgifter om önskad praktiktid tillsammans med detaljerade kursintyg från universitet till skolans expedition, adresserad till rektor. Vi kan bara ta emot praktikanter som är under utbildning.
e-post: praktikant@tyskaskolan.se

2. Meriteringstjänst (Referendariat) 
Meriteringstjänstgöring är dessvärre inte möjlig på utlandsskolor eftersom det saknas handledarseminarium på plats.

3. Utlandstjänstgöring (ADLK) 
Den som redan är fastanställd skolpersonal och kan uppvisa yrkeserfarenhet kan vända sig till Bundesverwaltungsamt, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) i Köln med sin ansökan. Villkor för att kunna registreras är att man har yrkeserfarenhet och kan få tjänstledigt av den behöriga skolmyndigheten. Ta kontakt med Tyska Skolan Stockholm samtidigt som du lämnar in din ansökan till ZfA. Mer information finns på hemsidan www.bva.bund.de  under „Bewerbung“.
Vi har som regel bara behov av gymnasielärare. Om ansökan beviljas får du tjänstledigt från Tyskland och kommer till oss på ett treårskontrakt (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år).
e-post: adlk@tyskaskolan.se

4. Lokalanställning 
Den som avslutat sin tyska grundskole- eller gymnasielärarutbildning och helst har viss yrkeserfarenhet kan bli lokalanställd på Tyska Skolan Stockholm, och omfattas som sådan av svenska anställningsvillkor. Ansök direkt hos Tyska Skolan med sedvanliga intyg och underlag. Meddela samtidigt ditt önskemål om lokalanställning till Bundesverwaltungsamt i Köln parallellt med din ansökan om utlandstjänstgöring (ADLK).
Fastanställda lärare i Tyskland har rätt till oavlönad tillfällig tjänstledighet från sin delstat för att arbeta som lokalanställd på en utlandsskola.
Olikt utlandstjänstgöringen får du med lokalanställning din lön direkt från skolan och du omfattas av den svenska arbetsrätten.
På skolan arbetar även svensktalande lärare med svensk utbildning för den svenska delen av undervisningen.
e-post: adlk@tyskaskolan.se

5. Programlärare 
Vi har inga programlärare på skolan.

6. Annan pedagogisk personal 
Vi har i begränsad omfattning anställda förskollärare och fritidspedagoger på förskolan Kindergarten, i förskoleklass och på fritids. Här är tvåspråkigheten ett viktigt krav. Anställningen omfattas av svensk arbetsrätt.