Hur vi behandlar personuppgifter

Hur vi behandlar personuppgifter

På denna sida informerar Tyska Skolan om hur vi behandlar personuppgifter enligt dataskydds-förordningen (GDPR) för att alla ska kunna känna sig trygga. Tyska Skolan genomför alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet för den personliga integriteten. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter om barn/vårdnadshavare, som medarbetare och andra individer med relation till Tyska Skolan vars personuppgifter kan komma att registreras hos oss. Vi behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

I vår personuppgiftspolicy finns utförlig information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Nedan beskriver vi även dina rättigheter mot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande:

 

Sammanfattning av hur Tyska Skolan behandlar personuppgifter

Tyska Skolan behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla de lagstadgade kraven på att bedriva utbildning. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Tyska Skolan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Du kan alltid kontakta vår dataskyddskoordinator via dsk@tyskaskolan.se, 08-409 194 00 vid frågor kring integritets- och dataskydd.

 

Vilka rättigheter har du som får dina personuppgifter behandlade?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer i Tyska Skolans verksamhet om dig som vårdnadshavare och/eller ditt barn. Om du anser att en uppgift om dig och/eller ditt barn är felaktig eller missvisande är du välkommen att höra av dig med en begäran att få uppgifterna rättade. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och/eller ditt barn i ett så kallat registerutdrag. Du har även rätt att inkomma med klagomål på vår personuppgiftshantering till Integritetsmyndigheten IMY. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en anmälan, ring 08-409 194 00 eller mejla dsk@tyskaskolan.se.