Förskoleklass

Förskoleklass på Tyska skolan

 

Kära föräldrar!

Ert barn är för närvarande fem år gammalt och förmodligen letar ni efter en passande och bra skola för ert barn? Om det är så är vi glada för att ni överväger Tyska skolan som alternativ. Med denna text vill vi ge er information om vår skola och visa er hur vi kan hjälpa till vid antagningsförfarandet för att hitta rätt skola åt ert barn.

Våra föräldrar, elever och studenter uppskattar särskilt mötet och förbindelsen mellan tysk och svensk kultur, den familjära och förtroliga atmosfären samt våra höga språkliga och ämnesmässiga krav här vid Tyska skolan. Våra framgångsrika studenter erhåller den unika kombinationen av tysk studentexamen och svenskt examensbevis.

Att vi är en speciell skola med en helt egen inriktning och eget utbud här i Stockholm framkommer också genom vår formella skolstatus: Tyska skolan är från och med årskurs 1 en internationell skola enligt det svenska skolklassificeringssystemet och samtidigt en av Tysklands 140 erkända utlandsskolor. Med kvalitetsstämpeln ”tysk utlandsskola” förknippas nyckelbegrepp som ”hög undervisningskvalitet”, ”internationell examensprofil”, ”individuellt stöd”, ”kulturmöten” och ”flerspråkighet”. Med tanke på de mål som finns bakom dessa nyckelbegrepp är vi redan från förskoleklasserna och uppåt en mötesplats för interkulturell dialog och interkulturella möten.

Hur går anmälan till?

Från 1 oktober till den 28a februari kan ni anmäla ert barn till kommande läsår. En bindande anmälan förutsätter att sökande fyller i en anmälningsblankett som ni kan ladda ned nedan.  En förutsättning för att kunna börja hos oss är att barnet i fråga fyller 6 år under antagningsåret.

Under våren äger en informationskväll om skolan rum, en kväll som är obligatorisk för alla anmälda. Då presenteras skolan samt arbetet i förskoleklasserna och individuell rådgivning erbjuds vid behov. Datum meddelas i god tid via mejl.

I våra två förskoleklasser står enligt detta antagningsförfarande 22 platser var till förfogande vilka fördelas enligt skolans regler som rättar sig efter de allmänna svenska reglerna för antagning till förskoleklass.

Om ni har ytterligare frågor hoppas vi att våra svar under rubriken FAQ kan vara till hjälp. Det går naturligtvis också bra att kontakta vårt sekretariat.

Hjärtligt välkomna!


Information om antagningen

Grundläggande principer (dokument ej tillgänglighetsanpassat)
FAQ – frågor och svar (dokument ej tillgänglighetsanpassat)

Ansökningshandlingar

Del 1 – personliga uppgifter (tillgänglig online från och med den 1 oktober 2021, kl. 7.00)
Del 2 – information om Tyska skolan med underskrift
Del 3 – personbevis för barnet med uppgift om vårdnadshavare (från Skatteverket, “ändamål studier”, inte äldre än 3 månader)

OBS!  Skicka endast in handlingar (del 2 och 3 tillsammans) per post eller via mejl till dss@tyskaskolan.se (endast PDF format). Anmälan gäller endast efter att alla handlingar inkommit och bekräftas via mejl. Handlingar som kommer in innan den 1 oktober beaktas inte.

Personliga besök är tyvärr för närvarande ej möjliga p.g.a. Corona.