Elever från andra skolor

Elever från andra skolor – åk 1-12

 

Skolplikten i Sverige börjar med förskoleklass när barnet fyller 6 år. Barn och ungdomar som går i en skola i Tyskland eller en annan tysk utlandsskola. Elever kan också antas om de har minst en tyskspråkig förälder, kommer från ett annat tyskspråkigt land eller har jämförbara språkkunskaper i tyska.

Nedan hittar ni all information om anmälan och antagningen.

 


Information om antagningen

Grundläggande principer
FAQ – frågor och svar

Anmälningsunderlag

Blankett 1 – personuppgifter (endast tillgänglig i april)
Formular 2 – information att ta del av

Anmälan skickas in med post eller e-mejl (endast PDF format).