Anmälning och antagning

Anmälan och antagning på Tyska skolan

 

Kära föräldrar, kära hemsidebesökare!

Här hittar ni information om villkoren för att kunna bli antagen vid Tyska skolan (DSS) och om hur anmälningsförfarandet går till.

Vi är glada över att ni är intresserade av Tyska skolan. DSS är en traditionsrik och samtidigt livfull tvåspråkig skola med ett varierat skolliv och målsättningen att eleverna ska få en tysk examen (Deutsches Sprachdiplom DSD I och Deutsches Internationales Abitur DIA). Förutom detta kan våra elever som går ut årskurs 12 också få ett svenskt examensbevis. När eleverna börjar på skolan får de undervisning i båda språken, tyska och svenska. Vårt språkkoncept tar hänsyn till elevens individuella språknivå vid skolstart.

Sedan ett antal år tillbaka är efterfrågan på platser hos oss så hög i vissa årskurser (upp till åk 9) att vi av kapacitetsskäl inte kan erbjuda alla intresserade elever en plats på skolan. Det gäller särskilt antagningen av barn till våra två förskoleklasser, där antagningen sker enligt ett eget förfarande.

En plats för elever från andra skolor blir ledig när en elev vid Tyska skolan vid läsårets slut flyttar tillbaka till Tyskland, fortsätter sin skolgång på en annan tysk utlandsskola eller flyttar över till det svenska skolsystemet. Om lokal- och klassituationen så tillåter, erbjuder vi den lediga platsen till en ny elev baserat på de kriterier som beskrivs i antagningsförfarandet. Detta förfarande är särskilt viktigt när flera familjer är intresserade av en skolplats. Undersök därför också alltid andra skolalternativ, ifall vi inte kan erbjuda någon plats på Tyska skolan.

Här på vår hemsida hittar ni mer information och får en inblick i undervisningen och livet på skolan. Expeditionen hjälper gärna till vid ytterligare frågor och funderingar.

Varmt välkomna!

 

Antagningsförfarandet på Tyska skolan Stockholm (dokument ej tillgänglighetsanpassat)

Avgift läsår 2021/22 (dokument ej tillgänglighetsanpassat)


Förskoleklass – anmälan och antagning

Elever från andra skolor – anmälan och antagning