Tyska Skolan Stockholm – 400 år av förändrade tider

Arrangemang och projekt

Grundtanken med evenemanget och projektdagarna var att alla på skolan skulle engagera sig: elever, lärare, föräldrar, skolledning och skolföreningen.

Alla klasser, från grundskola till gymnasium, deltog i projektdagarna med temat “DSS – 400 Jahre im Wandel der Zeiten”. Vi arbetade med olika projekt som en del av den ordinarie undervisningen inom ramen för heldagsarrangemang och utanför skoltid. Alla arrangemang organiserades och genomfördes i samarbete mellan elever och pedagoger.

 

P1200035P1150898P1160113