Temadag digital kompetens på DSS

Den 19 februari genomförde Tyska skolan en temadag om digital mognad – idag och imorgon. Det bjöds på impulsföreläsningar och diskussionsrundor tillsammans med eleverna ur åk. 5–12, lärare, externa experter samt föräldrar.

Under förmiddagen arbetade eleverna tillsammans med klassföreståndarna med olika projekt om utveckling, hantering, möjligheter och svårigheter med digitala medier. De genomförde grupparbeten, diskussioner och enkäter där de bitvis använde sig av laptops eller egna digitala apparater.

Eftermiddagen bestod av experternas impulsföreläsningar, där teman som: familjens förhållande till media, digitala apparaters inflytande på inlärning och förhållningssätt eller hur digitaliseringen påverkar arbetslivet och framtidens anställda, behandlades.

Som slutkläm erbjöds en podiumsdiskussion i aulan tillsammans med experter och skolledning. En del hedersgäster och intresserade föräldrar bjöds också in. Diskussionen tog upp ett par teman som behandlats under dagen, vidareutvecklade dessa och tillförde nya aspekter ur forskning och arbetsliv. Här redovisades ett antal olika åsikter.

Sammanfattning av podiumsdiskussion

« 1 av 3 »