Orkesterförening

ODS-Logo-klein_verKänner Ni till Tyska Skolans Orkesterförening?
Orkesterföreningen ären sammanslutning av föräldrar, lärare och elever vid Tyska Skolan, som vill främja musiklivet vid skolan. För närvarande stödjer orkesterföreningen en kammarmusikgrupp, en grundskoleorkester samt två konserter per skolår. Vi arrangerar också musikcaféet vid skolans julbasar. Dessutom äger orkesterföreningen några instrument, som hyrs ut till intresserade elever. För att kunna fortsätta detta arbete, behöver orkesterföreningen Ert stöd.

Bli medlem i orkesterföreningen! Avgiften för individuellt medlemskap 100 kr/skolår familj 250 kr/skolår
Postgiro. 498 93 88-6 (Tyska Skolans Orkesterförening)
Vi tar också gärna emot gåvor för att kunna köpa nya instrument och noter. Kom till konserterna som äger rum i skolans lokaler. Det är roligt när så många som möjligt kommer och lyssnar på elevernas musik!
För vidare information, vänd Er gärna till orkesterföreningen eller till skolans musiklärare.

Välkomna till Tyska Skolans Orkesterförening!

Frieder Braunschweig: frieder.braunschweig@karolinska.se

Irene Rieck:irene.rieck@tyskaskolan.se

 P1050105