MINT loungen och träslöjdssalen

MINT-faciliteter vid Tyska Skolan Stockholm

Tyska skolan erbjuder eleverna en modern och attraktiv infrastruktur för undervisning och projektbaserat arbete.

Den fjärde våningen är central för MINT. Här finns samtliga NO-salar, ett forskningslabb (MINT-lounge) och NO-ämnenas materialsamlingar.

 

MINT-loungen

MINT-loungen erbjuder våra unga forskare en plats för självständigt arbete med projekt. Efter en introduktionskurs kan eleverna på fritiden självständigt använda salen och all utrustning.

Utrustningen består bl.a. av:

  • Ett digitalt mätningssystem (Cassy) med många olika sensorer
  • Oscilloskop och multimeter
  • Förvaringsplatser för egna experiment
  • Material och verktyg att bygga NO-experiment med
  • Elektroniska komponenter t.ex. Arduinos och Rasperry Pies
  • Ett flertal datorer med Windows och skärmar samt en stor interaktiv 82” skärm
  • Mikroskop med digitalt kamerasystem
  • 3D-printer Dual Extruder
  • Vatten, el, media, tryckluft, etc.

 

Träslöjdssalen

Som ett komplement till fjärde våningen har vi en träslöjdssal utrustad med arbetsbänkar och verktyg för träslöjd. Undervisande lärare har tillgång till bandsåg och cirkelsåg samt ett flertal andra elektriska verktyg, vilka eleverna därigenom indirekt har tillgång till.