Konsulent för tyska språket

Konsulent för tyska språket i Stockholm

Kathrin Drygala de Oliveira arbetar som konsulent för tyska språket i Sverige och är utsänd från tyska statsförvaltningens Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA). Hennes uppgift är bland annat att allmänt befrämja det tyska skolarbetet i Sverige. Framför allt handlar arbetet om att verka för att kunskapsförutsättningarna i klasser och skolor med specialinriktning ska motsvara kraven för KMK:s tyska språkdiplom (nivå B1 och C1) och att genomföra examinationer.

Kontakt:

Kathrin Drygala de Oliveira

Fachberatung für Deutsch in Stockholm
Bundesverwaltungsamt
-Zentralstelle für das Auslandsschulwesen-
Anschrift: Deutsche Schule Stockholm, Karlavägen 25, 114 31 Stockholm
Mobiltelefon: 0046 (0) 765616303
E-Mail: stockholm@auslandsschulwesen.de
Internet: www.auslandsschulwesen.de/Stockholm
www.pasch-net.de