Julbasaren i bibliotheket

Under julbasaren erbjöd vi ett fullspäckat program på biblioteket. Mer än 300 besökare kom och tittade på utställningar om: Berlinmurens fall för 30 år sedan, biblioteksgruppens ommålning av hyllor, läs-lov på grundskolan, en tombola till förmån för UNICEF, Österrikes nationaldag m.m.  Höjdpunkten var besöket av deckarförfattaren Camilla Grebe. Hon förde trevliga samtal med besökarna – och med oss – och signerade sina böcker. Biblioteket visades även en utställning om hennes verk.

Påföljande dag förärades hon svenska deckarakademins pris för sin nya bok „Skuggjägarna“.

Vi tackar för det trevliga besöket och gratulerar!

Anna Mahler, Maria Bäckström