MINT2

MINT

På Tyska Skolan Stockholm har MINT-ämnena alltid varit centrala och inkluderade i det språkliga och interkulturella arbetet. Vårt mål är att väcka elevernas intresse att upptäcka och vidareutvecklanya kunskaper och färdigheter samt att förstå sammanhang – från Kindergarten till studentexamen.

För att uppnå dessa mål erbjuder vi eleverna olika teman som berör och intresserar dem, både i och efter undervisningen, så säkerställer vi att eleverna upplever framgång. Vi utvecklar därmed allas grundläggande färdigheter och erbjuder tillvalsprojekt i MINT-ämnena. Särskilt i kärnämnet matematik främjas eleverna och erbjuds även ett brett spektrum av stöd och hjälp genom differentierad undervisning och stödundervisning av våra matematiklärare. Utanför undervisningen erbjuds arbetsgemenskap i NO-projekt, där eleverna kan vidga sina vyer och vara kreativa.

Vi erbjuder en infrastruktur där intressanta frågor i MINT-ämnen inbjuder till forskning, fördjupning och ett vetenskapligt tanke- och arbetssätt. Våra elever har därmed möjlighet att genomföra anspråksfulla experiment.

Genom samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Stockholms universitet (SU) har skolan ett nätverk som ger tillgång till aktuell forskning och insyn i den akademiska världen.