MINT ämnen

På Tyska skolan undervisas följande MINT-ämnen

 

Matematik

Kärnämnet matematik räknas som en nyckelkvalifikation i dagens samhälle. Genom kompetens- och elevorienterad undervisning förbereder ämnet matematik eleverna på kommande studier och utbildningar, men även på vardagliga situationer. Vi arbetar konsekvent med uppbyggnadsprogram för att eleverna ska erfara framgång samt vidga sina vyer i ämnet.

 

Så här uppmuntras eleverna till inlärning både i och utanför undervisningen:

 • Extra matematikspår i två nivåer (åk 5–7)
 • Extra stöd- och uppsamlingslektioner med våra matematiklärare
 • Tillvalskurser på gymnasiet
 • Deltar i matematiktävlingar t.ex. ”Känguru Mathematik”, internationella matematikolympiaden

 

Biologi

Ämnet biologi fokuserar på naturnära och handlingsorienterad kontakt med olika fenomen. Särskilt fokus läggs på fostran och respekt gentemot människa, djur- och växtriket. Våra elever upplever glädjen till naturen genom skolans nära och goda kommunikationer till olika ekosystem som t.ex. skog, sjö eller vattendrag. Tyngdpunkten ligger på konkret arbete: många experiment med tillhörande dokumentation och korrekt användning av fackuttryck. Förutom det praktiska arbetet är det sakliga, ämnesorienterade och fackmässiga arbetet med resultaten av stor vikt.

Så här uppmuntras eleverna till inlärning både i och utanför undervisningen:

 • Extra arbete i NO-ämnen (åk 7)
 • Deltar i ”Experimente antworten”
 • Deltar i tävlingar, t.ex.: ”Jugend forscht”

 

Kemi

I ämnet kemi arbetar våra elever med kemiska ämnens egenskaper och omvandlingar. De lär sig tänka i koncept och att behandla problem systematiskt. Förutom ämneskunskap läggs tonvikt på naturvetenskapliga arbets- och tankesätt. Ämnets kontext utvecklar elevernas insyn i hur relevant kemi är i vardagen, naturen och tekniken.

 

Så här uppmuntras eleverna till inlärning både i och utanför undervisningen:

 • Ämnesövergripande projekt (t.ex. ”Urban mobilitet i framtiden” – kemi, fysik, etik och geografi)
 • Extra arbeten i naturvetenskap (åk 7)
 • Deltar i tävlingar, t.ex. ”Jugend forscht”

 

Fysik

Ämnet fysik fokuserar på att eleverna lär känna teknikens och materiens lagar. Ett strukturerat tillvägagångssättvid kunskapsinhämtning är en av de viktigaste kompetenser elever kan tillägna sig i fysikundervisningen. Vi observerar fysikaliska frågeställningar med hjälp av elevernas kontext och miljö.

Så här uppmuntras eleverna till inlärning både i och utanför undervisningen:

 • Extra naturvetenskapligt arbete (åk 7)
 • Deltar i ”Svar genom experiment” (”Experimente antworten”)
 • Ämnesövergripande projekt (t.ex. ”Urban mobilitet i framtiden” – kemi, fysik, etik och geografi)
 • Utveckling av projekt som presenteras i undervisningen genom utökat arbete i vår MINT-lounge
 • Projekt i samarbete med våra kooperationspartner
 • Deltar i tävlingar, t.ex.: ”Jugend forscht”, ”internationella fysikolympiaden”

 

Informatik

Digitala system är en allt viktigare del av det moderna samhället och finns i många av dess sektorer. Ämnet informatik är därmed grundläggande för många processer. Vi ger eleverna en översikt över programmeringsspråk och hardware system samt ger dem förutsättningar att självständigt utveckla processer baserade på dessa.

 

 

Så här uppmuntras eleverna till inlärning både i och utanför undervisningen:

 • Tillvalskurser i åk 8 och 10
 • Utveckling av projekt till ”Jugend forscht”
 • Deltar i tävlingar, t.ex. ”Informatik Bieber”
 • Projekt i och utanför tillsammans med våra samarbetspartner vid KTH

 

Träslöjd

För att främja sina tekniska kunskaper lär sig eleverna de grundläggande formerna av praktiskt arbete och modellbygge. De handleds i byggande, konstruktion och produktion genom presentation av modeller med hjälp av skisser och muntlig presentation, tekniskt riktigt och miljöanpassat arbete med material samt säker och effektiv insats av enklare verktyg och maskiner. Träslöjd erbjuds åk 4-6.

 Så här uppmuntras eleverna till inlärning både i och utanför undervisningen:

 • Utökade funktioner av gällande undervisningsmodell
 • Arbete med datorstyrd modellutveckling samt 3D-printing