Gymnasium

Gymnasieskola på Tyska Skolan

Gymnasiet – klass 5 till 12

Det tyska gymnasiet börjar, olikt det svenska, redan i klass 5 och skiljer sig avsevärt från den svenska kommunala skolan när det gäller kunskapsmål och inlärningstakt. Från årskurs 5 undervisas eleverna med svenska och tyska som modersmål gemensamt i blandade klasser. All undervisning är på tyska, förutom i ämnena svenska, svensk historia, svensk samhällskunskap och svensk geografi.

Alla elever lär sig engelska från klass 5. I klass 6 kan eleverna välja till franska, i klass 8 latin.

Tysk gymnasial Oberstufe (klass 10 till 12) och Abitur

Gymnasieskolan omfattar klasserna 10, 11 och 12. klass 10 kallas introduktionsfas , klasserna 11 och 12 kallas kvalfasen. I årskurs 10 införs det arbetssätt som tillämpas i den s.k. Oberstufe. I slutet av det 10:e läsåret kan eleverna välja bort vissa ämnen utifrån sina individuella intressen eller vilken gymnasieexamen de siktar på. De obligatoriska (kärn-)ämnena är tyska, matematik, engelska och svenska. Undervisningen i årskurs 11 och 12 är indelad i fyra separata (halvårslånga) terminer i alla kurser. Varje termin bedöms separat i varje kurs. Som betygssystem används den 15-gradiga skalan. Poängen från kurser och de fem examensämnena för Abitur (tre skriftliga, två muntliga) vägs samman och utgör vardera ca en tredjedel av slutbetyget till Abitur.
Se även Betygsomräkningstabell för det svenska Examensbeviset.

När eleverna blivit godkända för Abitur får de med både en tysk internationell Abitur och ett svenskt avgångsbetyg för gymnasieskolan (Examensbevis). Abitur är examensprovet på Oberstufe och omfattar alltså gymnasiets sista årskurser 10, 11 och 12.

Det tyska internationella studentexamen (DIAP)
Slutbetyget

Läsåret 2014/2015 började Tyska Skolan Stockholm tillämpa en ny form av prov, det tyska internationella slutprovet för Abitur (DIAP). Det innehåller i stora drag följande:

Eleverna avlägger prov i minst tio ämnen.

Bland dem är följande obligatoriska: Tyska, svenska, engelska, matematik, historia, etik, idrott och musik eller konst. Tysk och svensk historia har satts ihop till ett tvåspråkigt ämne.

Eleverna kan välja bland språk och naturvetenskapliga ämnen: Minst ytterligare två ämnen måste väljas inom dessa områden, varav ett ska vara naturvetenskap.

Det finns fem examinationsämnen för Abitur, varav tre är skriftliga och två muntliga. Det femte ämnet examineras som ett presentationsprov. Här är det även möjligt att lägga till det specialarbete som krävs för den svenska gymnasieexamen.

För oss som Begegnungsschule är det särskilt viktigt att examinationen i upp till hälften av Abitur-ämnena kan ske på svenska i den nya slutprovsformen. Svenska, samhällskunskap och historia kan alltså ingå som Abitur-ämne, men behöver inte göra det.

Praktik

En viktig komponent på Oberstufe är praktiken. Praktiken äger rum under sommaren efter årskurs 11. Praktiken ska helst göras i Tyskland och motsvara en yrkesbeskrivning som kräver högre utbildning, alternativt elevens önskade framtida yrkesval.

Vår statistik från de senaste åren visar att 80 procent av eleverna gjorde sin praktik i Tyskland, tio procent i Sverige och resten i övriga Europa eller Nordamerika. De bekantade sig då med yrken, yrkesområden och verksamheter av alla de slag, allt från journalist på FOKUS eller tidskriften ELLE, sminkör, masktillverkare och perukmakare på Mainz statsteater till motorprovare på Opel i Rüsselsheim eller arbete med partikelacceleratorn på Europeiska organisationen för kärnforskning Cern i Schweiz.

Praktikmomentet är överlag mycket uppskattat. Eleverna gör inte bara värdefulla erfarenheter inför sina senare yrkesval, utan känner sig också säkrare och får ett ökat självförtroende genom att själva planera sin praktik och leva ett tag i en helt annan miljö.

Berlinresan

En höjdpunkt på Oberstufe är studieresan till Berlin som vi åker på före höstlovet i årskurs 12.

Vi besöker historiska platser, Stasifängelset eller villan där Wannseekonferensen ägde rum, går på museer och kulturevenemang eller Brechtteatern. Vi missar inte heller kulinariska höjdpunkter som currywurst eller frikadeller, Buletten.

Vid frågor om Oberstufe ta gärna kontakt med Anke Schwarz, Oberstufe-samordnare:  Anke.Schwarz@tyskaskolan.se

schulzeichnung_a