Allmänt förskola

Presentation av Kindergarten 

P1160442På Kindergarten arbetar 8 pedagoger. Arbetet leds av en förskolechef.

Kindergarten tar emot barn i åldern 1-5 år. Verksamheten är organiserad i 3 avdelningsgrupper för samling, vila och lunch  för barn 4-5 år , samt en småbarnsavdelning för barn 1-3 år.

Huvudman för Kindergarten är Tyska Skolföreningen som drivs av föräldrar och intresserade. Medlemmarna väljer en styrelse som bär det rättsliga och ekonomiska ansvaret.

Förskolan har ett nära samarbete med Tyska Skolan, många av våra barn går efter förskolan vidare till Tyska Skolan som även erbjuder gymnasium.

Förskolans profil är de båda språken, de båda ländernas kulturer, seder och traditioner i en trygg, säker, lustfylld och lärorik miljö.

Verksamheten är organiserad i 3 avdelningsgrupper för samling, vila och lunch.

För verksamhet med språk, matematik och gymnastik delas grupperna in i åldersgrupper.

På Kindergarten bedrivs all verksamhet på språken tyska och svenska.

Vår gemensamma syn på barns språk/språkutveckling är att barn fritt kan uttrycka sig på det språk de väljer och där pedagoger är ett stöd för språkutvecklingen. Datorn används för att utveckla språket. Bl.a. för en metod ”att skriva sig till läsning”. Grupperna gör också regelbundna besök till stadens Bibliotek och användning av olika material som förstärker individens uttryck t.ex. lera och färg, musik och dans används dagligen.

Kindergarten ligger på Karlavägen i Stockholm och besöker ofta närliggande skog, som är Lill Jansskogen. Olika friluftsaktiviteter i parker och på museer samt teaterbesök minst en gång per termin finns också i den regelbundna verksamhetsplaneringen.


Arbetssätt:
Våra mål är

  • att följa Förskolans Läroplan
  • att stödja barnens fortsatta utveckling till självständiga, aktiva, intresserade, trygga och
  • hänsynsfulla individer
  • att sträva efter ett lugnt och harmoniskt arbetsklimat
  • att vuxna föregår med gott exempel
  • att arbeta konkret med olika material i anslutning till våra teman
  • att ha dialog med hemmet som kontinuerligt kan ta del av det vi gör på förskolan

Verksamheten på Kindergarten följer traditioner och årstider. Tiden delas lika mellan utomhus och inomhus, mat och vila, fri lek och grupplek.

Traditioner som firas under året är St. Nicholaus, Julbasar, Lucia, Fasching, Sommarfest.

Årstider används till olika utomhussporter som fotboll, landbandy, cykling, skridskoåkning, pulka och skogsutflykter. Kindergarten har tillgång till fullt utrustade gymnastiksalar varje vecka.


Kindergartens profil:

Kindergarten är en tvåspråkig förskola som stimulerar och utvecklar de båda språken, tyska och svenska, samt de båda ländernas kulturer, seder och traditioner i samarbete med Tyska Skolan, Stockholm. Kindergarten erbjuder en trygg, säker, lustfylld och lärorik miljö. Vi besöker och utforskar stadens parker, parklekar och skogsområden. Vi åker till Skansen och andra museer samt går på teater med barnen.


Förskolans uppdrag:
Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Kindergarten arbetar utifrån gällande styrdokument, Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010, Skollagen (2010:800) Stockholm stads förskoleplan och Stockholm stads riktlinjer för fristående förskolor.

 

Betalning: Enligt maxtaxa

 

Anmälan: via www.stockholm.se

 

Urvalsgrunder:
Kötid – anmälningsdatum
Syskonförtur

 

Viktiga länkar:
Likabehandlingsplanen
Blankett för klagomålshantering


 

Kontakt:

Kindergarten (Karlavägen gathuset)

Mailadress: kindergarten@tyskaskolan.se
08-409 194 30  Kindergarten/Personalrum
08-409 194 70  Möwen (=> mobil)
08-409 194 71  Robben (=> mobil)
08-409 194 72  Krabben  (=> mobil)
08-409 194 76  Sterne (=> mobil)

08-409 194 73  Angelika Havik/förskolechef