Föräldrarådet

Årsmötet utser vilka av Föräldrarådets medlemmar som ska ingå i styrelsen. Ledamöterna sitter i styrelsen på två läsår och styrelseuppdraget är oavlönat.

Styrelsen består av en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör jämte övriga ordinarie ledamöter. Föräldrarådet består av två valda föräldrarepresentanter per klass, förskolan Kindergarten representeras av en förälder per grupp. Föräldrarådet väljs för två läsår i taget.

Styrelsen träffas en gång i månaden för att diskutera aktualiteter, skolans intressen och för att rösta om olika frågor och förslag. Vid omröstningar avgörs frågor genom majoritetsbeslut.

Föräldrarådets styrelse har inget inflytande över beslut som fattas av skolledningen eller skolföreningens styrelse. Beslut är därför av vägledande karaktär.

Föräldrarådets arbete

Tyska Skolan Stockholms Föräldraråd ska inom ramen för skolans mål främja ett aktivt och konstruktivt samarbete mellan lärare, föräldrar och skolan, t.ex. genom att planera och genomföra evenemang och andra föräldraledda insatser till gagn för skolan och i samförstånd med skolledningen och Tyska skolföreningen.

En stor del av de ekonomiska medel som styrelsen förvaltar används för att subventionera deltagandet i olika kurser och aktiviteter, och vilka dessa är bestäms av utbud och efterfrågan och vad eleverna intresserar sig för. För närvarande erbjuds aktiviteterna schack, hobbyarbeten, innebandy och dans.

Föräldrarådet tar ställning till ansökningar om klassresor och utflykter, olika projekt (t.ex. konst- och fotoklubbar), skolpolisuppdrag, fritids och Kindergarten och beviljar sådana om det finns ekonomiskt utrymme för det. Sedan våren 1997 ger skolan bidrag till avgångselevernas mössor och hjälper till både organisatoriskt och ekonomiskt med festligheterna när de tar Abitur och studenten.

För att finansiera dessa aktiviteter behöver Föräldrarådet pengar. Dessa kommer bland annat från intäkter av styrelseaktiviteter på julbasaren (lotteri, glöggservering, boklåda och café) och bidraget Kulturmark. Utan dessa intäkter är det inte möjligt att stötta klasserna ekonomiskt.
Julbasaren går traditionsenligt av stapeln på lördagen dagen före första advent. Det är en mycket välbesökt och uppskattad höjdpunkt under den mörka årstiden som anordnas av styrelsen med hjälp och engagemang från elever, föräldrar, lärare och annan personal på skolan, men det är också en av skolans viktigaste inkomstkällor.
Föräldrarådet vill stödja och främja samspelet mellan olika länder och kulturer samt sörja för ett bra arbetsklimat på skolan. Alla föräldrar är välkomna att aktivt engagera sig i våra barn genom att komma med initiativ och förslag. Det är bara tillsammans vi kan skapa en miljö där alla har det bra.

Styrelsen upprätthåller nära kontakt med SOS-hjälplinjen.

Kontakt: elternbeirat@tyskaskolan.se