Elevförsäkring

Alla barnen på skolan omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller “dygnet runt” på skoltid och fritid, så länge barnet är inskrivet på skolan. De föräldrar som så önskar kan även teckna en tilläggsförsäkring.

För mer information om Stockholms stads kollektiva olycksfalls- och skolreseförsäkring eller för att anmäla en skada, se här eller på S:t Erik Försäkrings webbplats: www.sterikforsakring.se. Vid frågor om försäkringsvillkoren hjälper kundtjänst gärna till. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen.