Examensbevis vid Tyska skolan

Information beträffande examensbevis vid Tyska skolan

Tyska skolan har tillstånd från Skolinspektionen att utfärda examensbevis från följande två gymnasieprogram:

1.     Naturvetenskapsprogrammet

2.     Samhällsvetenskapsprogrammet

Inom dessa två program kan skolan erbjuda följande inriktningar:

1.a  Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap

1.b  Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och samhälle

2.    Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap

 

Information om gymnasiearbetet

För att få ut ett examensbevis måste man göra ett så kallat gymnasiearbete som dessutom måste vara godkänt. Utan godkänt gymnasiearbete kan man alltså inte få ut något examensbevis och därmed inte heller söka till högre utbildning.

Vid Tyska skolan gör vi gymnasiearbetet i årskurs 11 (årskurs 2 i det svenska gymnasiesystemet). Vanligtvis görs detta i motsvarande årskurs 3, men då våra elever är fullt sysselsatta med skriftliga och muntliga prövningar då finns det helt enkelt ingen tid för gymnasiearbetet under denna tid. Därför görs det alltså i årskurs 11.

Gymnasiearbetet är den enda kurs där betygsskalan inte går från A till F utan här handlar det endast om godkänd respektive icke godkänd. Det är dock med tanke på ovanstående av högsta vikt att arbetet i fråga godkänns.

 

Information om betygsomräkning

Tyska skolan har tillstånd av Skolinspektionen att räkna om tyska betyg till svenska enligt en omräkningstabell. Denna tabell används för att räkna om betyg som givits i årskurserna (9) 10 – 12 i ämnen som undervisats på tyska så att de kan ingå i det svenska examensbeviset.

Betygsomräkningstabell:

OMRÄKNING FÖR DET SVENSKA EXAMENSBEVISET

Det tyska betygssystemet omfattar betygstegen 1-6 där 1 är det högsta och 6 det lägsta betyget. I årskurserna 11-12 räknas betygen 1-6 om till ett så kallat poängsystem (Punkte) 15-0 där 15 är högst och 0 är lägst. Betyget 1+ motsvarar poängen 15, betyget 1 motsvarar poängen 14 och så vidare.

1+                     15 Punkte

1                       14                              13 (12,5) – 15 Punkte = A

1-                      13

(12,5 kan det bli då betyg från flera terminer sätts samman till ett kursbetyg)

2+                     12

2                       11                               10 (9,5) – 12 Punkte = B

2-                      10

 

3+                      9                                   8 (7,5) – 9 Punkte = C

3                        8

 

3-                       7                                   6 (5,5) – 7 Punkte = D

4+                      6

 

4                        5                                    4 (3,5) – 5 Punkte = E

4-                      4

 

5+                     3

5                       2                                         0 – 3 Punkte = F

5-                      1

6                       0

Betygsomräkningstabell som Pdf

 

Omräkning av ämnet tyska i det svenska systemet:

Då ämnet tyska undervisas på modersmålsnivå vid Tyska skolan är det naturligtvis svårt att räkna om betygen som är satta i detta ämne till ämnet tyska som undervisas vid svenska skolor. Där är ämnet i fråga ett tillvalsämne i årskurs 6 och undervisas som främmande språk. För en någorlunda rimlig omräkning i ämnet tyska finns således en speciell omräkningstabell för detta ämne, godkänd av Skolinspektionen, enligt följande:

 EXTRATABELL FÖR ÄMNET TYSKA

8- 15 Punkte = A

6- 7 Punkte   = B

4- 5 Punkte  = C

2- 3 Punkte  = D

1       Punkt   = E

0                    = F

 

Information om nationella prov

Tyska skolan deltar i följande nationella prov enligt överenskommelse med Skolinspektionen:

Svenska 3 i årskurs 12

Engelska 6 i årskurs 11

Matematik 3c i årskurs 11

Matematik 4 i årskurs 12

Ett nationellt prov räknas också som ett obligatoriskt prov i det tyska systemet i ämnena matematik och engelska.

 

Rudolf Udvardy
rudolf.udvardy@tyskaskolan.se