Musikskola

I slutet av 1970-talet började Tyska Skolan erbjuda musikundervisning i privat regi för att ge eleverna möjlighet att spela olika instrument efter skoltid. Till en början var det ett litet antal elever som gick på piano, fiol och gitarr, men tack vare våra duktiga musiklärare, som regel musikhögskoleutbildade, har musikintresset stadigt ökat bland våra elever.

I dag anordnar skolan privat musikundervisning i blockflöjt, cello, ackordeon, gitarr, piano, sång och fiol som lockar många elever från alla årskurser. För mer information, kontakta skolans expedition eller vår ansvariga musikpedagog direkt:
Madeleine Zacharieva Tel: 070-493 15 34

Madeleine13