Lediga tjänster

Lediga tjänster och ansökningsprocess


Längtar Du till en dynamisk miljö, omväxlande och utmanande arbetsuppgifter? Då kommer Du att känna Dig hemma här!

Tyska skolan söker för omgående anställning en

Fastighetsskötare

Vilka är vi?
Tyska skolan är en ”Begegnungsschule”, en skola där de svenska och tyska språken och kulturerna möts, som finansieras av svenska kommunala medel och får stöd från tyska staten. Hos oss går det ca 600 elever från klass 0 till 12 (inkl. gymnasium). Tyska skolans huvudman, Tyska skolföreningen (som är en ideell förening), driver också en förskola med drygt 30 barn och ett fritidshem.
Skolan förvaltar fyra fastigheter på Östermalm i Stockholm.

Vem är Du?
Du har hunnit samla på Dig en del erfarenhet i Ditt yrkesliv, gärna från olika arbetsgivare, eller så har Du haft en bred roll som Du kan luta Dig mot. Din formella utbildning är av underordnad betydelse, men om Du exempelvis skulle ha elektrikerbehörighet är det välkommet. Viktigast är att Du har intresse och förmåga att sätta Dig in i och förstå nya arbetsuppgifter, att Du är idérik och kan väga alternativa lösningar mot varandra. Du är lyhörd och tillmötesgående. När det blir tvära kast är Du flexibel men håller huvudet kallt och är säker på hur Du ska prioritera. Du är inte främmande för att sätta Dig in nya IT-system.

Vilka är Dina arbetsuppgifter?
Den viktigaste uppgiften är att sörja för säkerheten på skolan, d.v.s. att praktiskt omsätta beslut och att uppmärksamma och motverka risker för elever, personal och besökare. Det innebär t.ex. att ansvara för skolans passagesystem, nyckelhantering, larmsystem och att vara aktiv i skolans systematiska brandskydd genom att bl.a. utföra brandsyner.
Du kommer att beställa och koordinera hantverkare för de arbeten som Du inte kan utföra själv och vara kontaktperson gentemot våra serviceleverantörer.
Du kommer även att agera back-up för vår vaktmästare.
I samarbete med den administrative chefen tar Du fram planer för underhåll och renovering av skolans fastigheter och omsätter dessa.

Vad erbjuder vi mer?
Många elever börjar här redan i förskolan och följer årskurserna ända upp till studentexamen. Personalomsättningen är låg och sammantaget skapar det en mycket angenäm atmosfär där ”alla känner alla”. Tyska skolan är en skola där man känner sig välkommen och trivs!
Tyska skolan erbjuder tjänstepension och friskvårdsbidrag för sina anställda.
Om Du har kunskaper i tyska som Du skulle vilja förbättra, så är här en utmärkt plats att öva på!

Välkommen med Din ansökan!

Formalia

  • Önskad starttid: så snart som möjligt
  • Omfattning: heltidstjänst (100%); 40 timmar/vecka
  • Anställningsform: tillsvidareanställning med prövotid
  • Arbetsgivare: Tyska skolföreningen
  • Kollektivavtal: Ja, avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och LF, LRF, Kommunal m.fl.
  • Semester: enligt kollektivavtalet (åldersberoende)
  • Sista ansökningsdag 16 november 2018; ansökan skickas till patrick.bertram@tyskaskolan.se

Frågor?
Om Du har några frågor till tjänsten så kontakta gärna Patrick Bertram, administrativ chef, på tel.nr. 08-409 194 23.Das Freizetheim der DSS sucht 2 bis 4 Freizeitpädagogen.

Tyska skolans Fritidshem söker 2-4 fritidspedagoger, lärare med inriktning mot fritidshem.

En av tjänsterna är  25-30 timmar per vecka övriga  35 timmar per vecka.

Dessa tjänster är tänkta till i första hand  höstterminens start, Det kan dock finnas möjlighet för start av en tjänst redan under vårterminen.

Endast sökande med behörig examen, utbildning är aktuell för tjänsterna.

För vidare information vänd er till Angelika Havik: 08 409 194 73   eller 08 409 194 30/60

Ansökan skickas till:
Mail: Angelika.havik@tyskaskolan.se

 Pigg på Stockholm?

Arbeta på Tyska Skolan Stockholm (DSS) … Stockholm är en vacker stad, Sverige är ett intressant land – inte undra på att det lockar att arbeta på en utlandsskola.
Vi får många förfrågningar från personer som vill skaffa sig utlandserfarenhet hos oss. Här följer lite information om Tyska Skolan som arbetsplats:

1. Praktik (grundskola/gymnasium/Kindergarten/fritidshem) 
Arbetsförhållandena på en tvåspråkig utlandsskola skiljer sig en hel del från en tysk skola i Tyskland. Vi får väldigt många förfrågningar om praktikplatser. Vi kan varken ge praktikanter lön eller hjälp med bostad, något som brukar vara besvärligt för praktikanten att ordna på distans från Tyskland. Vi kan ta emot praktikanter i undantagsfall om sökanden har svenska språkkunskaper, pedagogisk erfarenhet (minst deltentamen/Vordiplom) och det finns särskilda arbetsområden för tvåspråkighet. Praktikperioden ska omfatta minst tre månader. Vi förväntar oss även av våra praktikanter att de hoppar in i för en skola normala arbetsuppgifter som vikarie, prov- och rastvakt osv.
Skolan kan inte ordna med försäkringar, t.ex. ansvars- och olycksfallsförsäkring.
Om du är intresserad av en praktikplats, skicka en fullständig ansökan med uppgifter om önskad praktiktid tillsammans med detaljerade kursintyg från universitet till skolans expedition, adresserad till rektor. Vi kan bara ta emot praktikanter som är under utbildning.
e-post: praktikant@tyskaskolan.se

2. Meriteringstjänst (Referendariat) 
Meriteringstjänstgöring är dessvärre inte möjlig på utlandsskolor eftersom det saknas handledarseminarium på plats.

3. Utlandstjänstgöring (ADLK) 
Den som redan är fastanställd skolpersonal och kan uppvisa yrkeserfarenhet kan vända sig till Bundesverwaltungsamt, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) i Köln med sin ansökan. Villkor för att kunna registreras är att man har yrkeserfarenhet och kan få tjänstledigt av den behöriga skolmyndigheten. Ta kontakt med Tyska Skolan Stockholm samtidigt som du lämnar in din ansökan till ZfA. Mer information finns på hemsidan www.bva.bund.de  under „Bewerbung“.
Vi har som regel bara behov av gymnasielärare. Om ansökan beviljas får du tjänstledigt från Tyskland och kommer till oss på ett treårskontrakt (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år).
e-post: adlk@tyskaskolan.se

4. Lokalanställning 
Den som avslutat sin tyska grundskole- eller gymnasielärarutbildning och helst har viss yrkeserfarenhet kan bli lokalanställd på Tyska Skolan Stockholm, och omfattas som sådan av svenska anställningsvillkor. Ansök direkt hos Tyska Skolan med sedvanliga intyg och underlag. Meddela samtidigt ditt önskemål om lokalanställning till Bundesverwaltungsamt i Köln parallellt med din ansökan om utlandstjänstgöring (ADLK).
Fastanställda lärare i Tyskland har rätt till oavlönad tillfällig tjänstledighet från sin delstat för att arbeta som lokalanställd på en utlandsskola.
Olikt utlandstjänstgöringen får du med lokalanställning din lön direkt från skolan och du omfattas av den svenska arbetsrätten.
På skolan arbetar även svensktalande lärare med svensk utbildning för den svenska delen av undervisningen.
e-post: adlk@tyskaskolan.se

5. Programlärare 
Vi har inga programlärare på skolan.

6. Annan pedagogisk personal 
Vi har i begränsad omfattning anställda förskollärare och fritidspedagoger på förskolan Kindergarten, i förskoleklass och på fritids. Här är tvåspråkigheten ett viktigt krav. Anställningen omfattas av svensk arbetsrätt.