Projekt Antiziganism 9a, 9b (Historia)

Rasismen mot romer har tagit sig olika uttryck genom tiderna men uttrycken har varit och är ofta gemensamma för de europeiska länderna. Två viktiga huvudlinjer i den europeiska antiziganismen är strävan att utestänga eller utrota romer från samhället, eller en vilja att kontrollera romer genom att assimilera in dem i majoritetssamhället.

Det tydligaste exemplet på utrotningen är givetvis Förintelsen av romer under andra världskriget, då mellan en halv till en miljon romer utrotades. Även den steriliseringspolitik som utförts av Sverige så sent som in på andra hälften av 1900-talet, då romer tvångssteriliserades, är ett tydligt exempel på en utrotningspolitik riktad mot romer. Fortfarande blir romer i Europa utestängda, bortkörda och av många betraktade som ovälkomna.

I klass 9a och 9b har vi sedan ett par veckor tittat närmare på romer som utsatt grupp under Förintelsen, med fokus på tiden före och efter andra världskriget, men även i relation till hur romer behandlas i Sverige  i dag. Begreppet Antiziganism var ett nytt och okänt begrepp de flesta av eleverna, och därför extra viktigt att belysa i en tid av högerextrema tendenser och etniska- kulturella och nationella motsättningar i världen.

Frida Norberg

AntiZ