Kreativa tårtor på stan

Från 9 -16 mars var det möjligt att se en färggrann utställning på Lindquist Konditori. Det var resultatet av ett projekt som leddes av Hind Orfali på Tyska Skolans Fritidshem och ansvarig för ateljén. Hind berättar:

”Eleverna i trean fick uppgiften att skapa en tårta där bygg, konstruktion, återvinningsmaterial, ny teknik och nytt material skulle ingå. Eleverna var väldigt entusiastiska och inspirerade, både killar och tjejer. Eleverna lärde sig att mäta, bygga, att kombinera olika material och själva kunde välja formen (kvadrat eller cirkel). Vi hade ett gemensamt mål tillsammans med Lindquist konditori, att förstärka elevernas självförtroende genom kreativitet. Lindquist konditori fick många besök och bra respons från kunderna. Lindquist vill gärna fortsätta att samarbeta med oss i framtiden.”

Åsa Lindgren

Foton från Hind Orfali