Fysikexperiment med Kindergarten

De senaste veckorna har klass 9b tillsammans med Herr Schäffer förberett ett samarbete med Kindergarten som kretsar kring magnetism. Vårt mål var att, på ett underhållande och lärorikt sätt, lära barnen om magneter, hur dessa fungerar och inom vilka områden de används. För att uppnå detta har klassen, med Kenzo och Andrea i ledningen och Elsa som protokollförare, tillsammans valt ut ett antal experiment som verkar roliga och lätta att förstå. Vi bildade sedan grupper som alla blev tilldelade ett experiment. Alla informerade sig om deras respektive tema och utvecklade sedan det mest effektiva och lättförståeliga sättet att förklara detta för barnen. Resultatet blev tio stationer med olika experiment som barnen får gå igenom en efter en. En grupp berättar till exempel om vad som är magnetiskt och varför. Till detta lät de barnen själva testa detta på olika material. En annan grupp behandlar temat elektromagneter. De visar hur ett föremål, i detta fall en skruv, som vid utgångstillståndet inte är magnetisk, blir magnetisk med hjälp av ett batteri.
Ett problem som vi snabbt stötte på var i vilken ordning barnen skulle gå igenom de olika stationerna. Det var svårt att få det att gå ihop, eftersom experimenten var olika långa. Vissa tog tio minuter och andra bara fem. Detta löste vi genom att sätta en flexibel tidsgräns på 7 minuter för alla experiment. Skulle något experiment ta längre tid gör detta inte något eftersom vi bestämde att ha några som alltid går med barnen till de olika stationerna. Då gör det ingenting om en grupp behöver vänta ett litet tag. De har ju några som kan underhålla dem med magnetiska leksaker som Noel tog med hemifrån.

Den 12 maj var det dags. Vi mötte barnen och dagisfröknarna på skolgården klockan tio. Först fick de en liten introduktion om magnetism så att de lättare skulle förstå experimenten. Sedan gick alla olika grupper till den stationen de skulle börja med. Huvudsakligen gick alla experiment bra. Barnen verkade tycka att det var intressant och underhållande att få leka lite med magneter. Till och med vissa fröknar tyckte att det var kul. På stationen jag och Maike hade hand om, fick barnen känna kraften mellan två bortstötande magneter respektive två magneter som dras till varandra. De var fascinerade när det inte gick att föra ihop de två magneterna. Såklart så började de även bygga olika saker av magneterna som drogs till varandra. De är ju barn. Vissa tyckte att den konstruerade figuren såg ut som en glass, andra en pistol. Något som återkom ofta var att de byggde den första bokstaven i deras namn. Efter det var de stolta.

Detta projekt har varit roligt och det är bra med lite omväxling från den vanliga undervisningen. Vi hoppas att Kindergarten hade roligt och att barnen förhoppningsvis lärde sig lite mer om magnetism.

Wilma Syrén, 9B

Fotos