Besök på Historiska Museet

En solig höstdag i september besökte klasserna 4a och 4b Historiska Museet och dess fantastiska utställning om vikingarna. Vi fick ta del av deras liv och hur det kunde ha sett ut under de 300 åren som vikingatiden varade här i Norden. Föremål som berättar om vardagssysslor, handel, tro och familjeliv. Men inga hjälmar med horn… .  Eleverna fick i uppdrag att två och två besöka två montrar var. De fick svara på frågor om innehållet i montrarna, som de sedan redovisade inför klassen.  Vi hann också med ett besök i Guldrummet. Här kunde vi bland mycket annat se tre unika guldhalskragar från folkvandringstiden, silverhängen från vikingatiden, ädelstensbeprydda relikskrin från medeltiden och andra fantastiska föremål.
Vi avslutade dagen med en härlig promenad genom stan tillbaka till skolan.

Anna Müller, Isabella Lamberg, Roswitha Haiden

Foto