Årskurs 12:s årliga besök på SACO:s utbildningsmässa

Som varje år besökte årskurs 12 i går, torsdagen den 30 november, SACO:s (Sveriges akademikers centralorganisation) utbildningsmässa vid Älvsjömässan i Stockholm tillsammans med Anke Schwarz och Rudolf Udvardy. Besöket bekostas av skolan och är ett led i den studie- och yrkesorienteringsverksamhet som skolan bedriver såväl på svenska som på tyska. Här handlar det i första hand naturligtvis om utbildningsvägar i Sverige, men inte enbart. En hel del utländska universitet och högskolor är nämligen också representerade på SACO-mässan.

Förutom utställningsmontrar med mängder av broschyrer, reklampennor och – kassar samt kataloger där ivriga informatörer står beredda att ”tala för varan”, finns också ett stort antal kortare informationsseminarier att besöka, seminarier som behandlar allt mellan himmel och jord som till exempel hur läkarutbildningen vid Karolinska institutet ser ut, vad Linköpings universitet kan erbjuda för ekonomiskt intresserade eller vilka yrkesområden civilingenjörer vid KTH kan tänkas syssla med efter avlagd examen.

Eftersom många gymnasier från både Stockholm och landsorten besöker mässan under de tre dagar den pågår är man som besökare naturligtvis inte ensam vilket innebär att det är svårt att gå runt i stora grupper. Vi åker alltså dit tillsammans men så snart våra elever kommit in genom entrén – om tekniken fungerar – så delar de upp sig efter intresseområde och går runt i mindre grupper eller individuellt. Endast så kan den korta tiden (en eftermiddag) utnyttjas på bästa möjliga sätt. Många elever har genom åren vittnat om att de i samband med vårt besök på SACO-mässan antingen har förstått att det är dags att börja fundera på vad de vill göra efter studentexamen eller också sett eller varit med om någonting där som har fått dem att välja en helt annan bana än de hade tänkt sig innan.

Text: Rudolf Udvardy
Foto: Anke Schwarz