Tyska skolan vinner EU:s översättartävling 2018


Tyska skolan vinner EU:s översättartävling (Juvenes Translatores) för tredje året i rad.

Torsdagen den 22 november 2018 gick EU:s översättartävling av stapeln. Det är en tävling där varje medlemsland inom EU deltar med ett antal skolor var, beroende på folkmängd, och inom dessa skolor kan man välja ut fem deltagare var. Sverige får delta med tjugo skolor, alltså med sammanlagt hundra deltagare.

Tyska skolan deltog i denna tävling för femte året i rad med fem deltagare. Av dessa fem har två lyckats så väl att King Fägersten, 11a, har vunnit hela tävlingen liksom Andreas Hygrell gjorde för två år sedan och August Falkman förra året, och en annan, Hannes Tjulin, också 11a, har fått ett hedersomnämnande för särskilt god insats. Både King och Hannes översatte från engelska till svenska.

Juryn består av företrädare för EU:s översättaravdelning i Bryssel. Det de bedömer är språk- och stilkänsla samt naturligtvis förmåga att i översättningen så väl som möjligt återge det originaltexten vill förmedla. Våra ovan nämnda två elever gratulerades i dag här på skolan av en representant, Lena Olofsson-Piras, för EU-kommissionens representation i Sverige. Segraren från varje land bjuds i april i år in till en stor segerceremoni i Bryssel där segrarna från alla EU:s medlemsländer hyllas. Grattis King, och grattis också till Hannes! Grattis också till Tyska skolan som alltså vinner översättartävlingen i Sverige för tredje året i rad, en prestation som ingen annan skola har mäktat med.

Rudolf Udvardy


DSS gewinnt das 3. Mal in Folge den EU-Wettbewerb für junge Übersetzer (Juvenes Translatores)

Bei diesem Wettbewerb darf jeder Mitgliedstaat in der EU abhängig von der Bevölkerungsgröße eine Anzahl von Schulen aufstellen. Schweden darf zwanzig Schulen nominieren mit insgesamt hundert Teilnehmern. Am Donnerstag den 22. November nahmen auch wieder Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule Stockholm teil. Es ist das fünfte Jahr in Folge, in dem die DSS fünf Teilnehmer aufstellen darf.

Von unseren Schülerinnen und Schülern haben zwei besonders gut abgeschnitten:

King Fägersten, 11a, hat den Wettbewerb unter allen schwedischen Teilnehmern gewonnen, wie schon Andreas Hygrell vor zwei Jahren und August Falkman im Vorjahr. Hannes Tjulin, auch 11a, hat eine Sonderehrung für ein außerordentlich gutes Ergebnis erhalten. Sowohl King als auch Hannes haben aus dem Englischen ins Schwedische übersetzt.

Die Jury besteht aus Mitgliedern der Abteilung für Übersetzer und Dolmetscher der EU in Brüssel. Besonderes Sprachgefühl und ein hervorragendes Gespür für die Intention eines Textes: dieses will der EU-Wettbewerb für junge Übersetzer würdigen und auszeichnen. Lena Olofsson-Piras als Vertreterin der schwedischen EU-Delegation gratulierte heute unseren beiden Preisträgern in der Schule und überreichte ihnen persönlich die Auszeichnungen. Darüber hinaus wird King als schwedischer Landessieger im April dieses Jahres zu einer großen Siegerehrung nach Brüssel eingeladen, wo die Sieger sämtlicher EU-Mitgliedstaaten geehrt werden.

Herzlichen Glückwunsch an King und Hannes! Und auch an die DSS, die also das 3. Mal in Folge den schwedischen Landeswettbewerb gewinnt, etwas was keine andere Schule geschafft hat.