Tyska skolans teaterklubb på Hamlet

Den 22 mars gick tyska skolans teaterklubb till Teater Galeasen för att se William Shakespeares ikoniska tragedi ”Hamlet”. Teater Galeasen är en av Stockholms främsta fristående teatrar. Den ligger i en ombyggd gammal lagerlokal på Skeppsholmen och har ända sedan sitt grundande år 1983  väckt tankar hos och provocerat publiken genom sina moderna uppsättningar.

Så var även fallet med denna pjäs, och man förstod direkt när man kom in i salongen att detta skulle bli en teaterupplevelse utöver det vanliga. Scenen och läktarna var byggda på så sätt att gränsen mellan skådespelare och publik nästan suddas ut. De åskådare som satt på första raden satt praktiskt taget på scenen, och även de som satt på raderna längre bak i det trånga, fyrkantiga rummet satt så pass nära att de kunde se svetten glänsa på skådespelarnas pannor.

När det kommer till själva pjäsen var det inte mycket som kändes igen från Shakespeares version. Jens Ohlin, regissören, och Hannes Meidal, skådespelaren som spelade Hamlet, har tillsammans skrivit om de så välkända verserna och skapat en i princip helt ny pjäs, där dock vissa aspekter går att jämföra med originalet. När pjäsen börjar ligger Hamlet i koma och hans far, kungen, är död. Tidigare samma dag som den gamle kungen dött har hans bror, Hamlets farbror Claudius, släppts ur fängelsehålorna och som en följd av kungens lägliga frånfälle blivit kung. Hamlet vaknar efter en tid upp ur sin koma och blir förfärad, han tror att Claudius måste ha mördat kungen. Men han vågar inte handla, utan flyr tillbaka till en spelad sömn, precis som originalets Hamlet flyr till en spelad galenskap för att slippa konfrontera sina problem. När Hamlet sedan väl bestämmer sig för att handla vill han först ha bevis för att Claudius faktiskt är den skyldige, vilket visar sig vara svårt. Hamlet är naiv, han tror på sanningen, han vill se allt svart på vitt, men det är sällan enkelt. I sitt sökande efter sanningen blir han förvirrad, lurad och manipulerad av den sluge Claudius som förstår att allting kan bli sant bara tillräckligt många tror på det.

Claudius är en mycket intressant och aktuell figur, med tanke på den rådande situationen i världen. Vid ett tillfälle klagar Rosenkranz och Gyldenstiern på att Claudius hävdar att landet hotas av mörka krafter som han manar sitt folk att bekämpa, utan att riktigt beskriva vad som utgör dessa ”mörka krafter”. Folket lyder honom självklart, för de älskar honom för att han är så rättfram och säger som han tycker. Samtidigt formar han om fakta som han vill för, som han säger: ”Ord betyder ingenting”. Det finns många figurer som honom i vår nutid, folk som använder sig av ”alternativa fakta”, folk som hittar på hot utifrån för att kunna stärka sin egen position, folk som trots detta är älskade och beundrade av många.

En annan aspekt som är väldigt aktuell men som faktiskt var med redan i Shakespeares version är Hamlets tvekan. Trots att han är nästan helt övertygad om att Claudius mördat sin bror, tvekar han inför tanken att mörda Claudius. Han vill inte sänka sig ner till Claudius nivå, utan vill med ord försöka besegra sin fiende trots att ord inte kan skada honom. I samma situation befinner sig stora delar av världen. Hur ska man kunna besvara och bekämpa terrorismen utan att själv gå över gränsen?

Sammanfattningsvis skulle jag bara vilja säga att det var en mycket bra pjäs, där textförfattarna verkligen lyckats med sin omarbetning av originaltexten. Upplevelsen på Teater Galeasen var väldigt bra och jag är glad över att teaterklubben för mig till ställen dit jag normalt sett inte skulle gå. Jag skulle definitivt kunna tänka mig att både se pjäsen igen och att besöka Teater Galeasen en gång till.

August Falkman 10a