Skolhälsovård

SKOLHÄLSOVÅRDSPOLICY

Tyska Skolan Stockholm är en internationell skola som bedriver utbildning för elever från åk 0 – 12.

Genom sin internationella prägel är skolan särskilt mån om en kvalitativt hög nivå gällande elevhälsan.

Skolans medicinska elevhälsa följer svensk lagstiftning samt riktlinjerna från socialstyrelsen.

Elevhälsans syfte och uppgift är att följa den enskilda elevens utveckling och verka för fysisk och psykisk hälsa. På så sätt utgör elevhälsan ett stöd för individen, men också för skolan som institution, för att uppnå uppsatta mål i inlärnings- och mognadsprocessen.

Information om PR Vård
PR Vård – Basprogram

Schulschwester_psychologen2016Schulschwester_psychologen2016Psy