Klass- och Integrationsresa

Koncept klassresor

I början av årskurs 5 åker respektive klasser på en tvådagars integrationsresa till Domarudden (strax utanför Stockholm). Eftersom det till årskurs fem bildas nya klasser, är huvudsyftet med denna resa främst att lära känna varandra, såväl de nya klasskamraterna som de nya klassföreståndarna.  De huvudsakliga aktiviteterna är därför följaktligen olika teambildnings- och samarbetsaktiviteter, för att främja klassgemenskapen i den nya klassen.

I början av årskurs 8 genomförs en 3-4 dagars klassresa till Gotland. Ett av målen med denna resa är, som vid andra klassresor, att stärka sammanhållningen såväl i klassen som med parallellklassen/i hela årskursen. Här ges dock både elever och ibland även tyska lärare en möjlighet att lära känna en betydelsefull plats i Sverige, en plats som dessutom varit en viktig länk i mötet mellan tysk och svensk kultur. En möjlighet ges således att ur ett historiskt perspektiv undersöka hur en typisk Begegnung (kulturmöte) sett ut och vilken roll språket, handeln, kulturen och mötet genom Hansan har haft.

En tur till ön Fårö på nordöstra Gotland, med dess vackra sandstränder, karga landskap och imponerande raukfält, är ett självklart inslag.


I slutet av läsåret åker klass 6 till Lübeck. Sedan många år har vi detta utbyte med Carl-Jacob-Burckhard Gymnasium och Trave-Gymnasium i Lübeck.

Syftet med utbytet är följande:

Resan, på 6 dagar, är tänkt som en gemensam upplevelse för barnen, som de kan tala om före och efteråt. Erfarenheter, aktiviteter, utbyte av individuella upplevelser bildar tillsammans ett gemensamt samtalsämne.

För många barn är resan den första längre vistelsen långt borta från föräldrarna.

Det har visat sig att Lübeckutbytet har stor betydelse för Ert barns personlighetsutveckling: Självständighet, tolerans, öppenhet och förmågan att vara mottaglig för allt det nya, kanske klara av små problem och att samtala om dem tillsammans med klasskamraterna, lärarna och föräldrarna – är viktiga erfarenheter, som en tvåspråkig skola vill förmedla.

Särskilt viktigt med denna resa är just utbytet och mötet med det tyska språket, som undervisas och lärs in vid vår skola. För inte så få elever är denna resa en (ibland den enda) chans, att uppleva tysk kultur och landet Tyskland på riktigt, dvs. barnen får under dessa dagar ett stycke tysk vardag. En viktig tanke är också, att de därigenom använder sina språkkunskaper aktivt och passivt utanför skolan.

Utbytesskolorna i Lübeck:

Carl-Jacob-Burckhard Gymnasium

Trave-Gymnasium