Lediga Tjänster

Vi söker en ny chef till Tyska skolans fritidshem

Tyska skolans fritidshem erbjuder pedagogisk omsorg efter skoltid för elever från förskoleklass till och med årskurs 3. Fritidshemmet förfogar över erfaren personal ur både svensk och tysk språkkultur. Lokalerna är centralt belägna i Stockholms innerstad med närhet till parkområden och rikt kulturellt utbud. Till den 1 juni söker nu Tyska skolan en ny chef för fritidshemmet.


Beskrivning:

Du ska som person vara positiv, ansvarskännande, initiativrik och lösningsfokuserad. Arbetets målsättning är att enligt fritidshemmens nya svenska läroplan, likabehandlingsplan och enhetsinterna bestämmelser:

 • skapa förutsättningar för elevers språkutveckling i svenska och tyska
 • utveckla elevernas sociala kompetens i kontakten med andra barn och vuxna
 • utveckla elevernas kreativitet och nyfikenhet
 • skapa en förtroendefull och trygg atmosfär
 • uppmuntra en helhetssyn på lärande genom kulturella upplevelser, lek och rörelse
 • göra eleverna delaktiga i hur deras vardag gestaltas

Samarbete med grundskolan äger rum t.ex. vid utflykter och i vissa undervisningsmoment. Mer information finns på skolans hemsida: http://tyskaskolan.se/sv/fritidshem/allmant/

Som chef för fritidshemmet ansvarar du för:

 • utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet
 • fritidshemmets arbete med individuell anpassning, särskilt stöd- och åtgärdsprogram
 • fritidshemmets arbete mot diskriminering och kränkande behandling
 • fritidshemmets personal
 • fritidshemmets pedagogiska arbeite

 

Kvalifikationer:

 • barnpedagogisk utbildning på högskolenivå (examensbevis/legitimation), förkunskap inom administration är meriterande.
 • goda språkkunskaper i svenska – tal och skrift
 • goda språkkunskaper i tyska

 

Utmärkande egenskaper:    

 • socialt kompetent
 • motiverad
 • målfokuserad
 • organiserad
 • flexibel
 • stresstålig
 • inte konflikträdd
 • rak och ärlig
 • kreativ
 • opartisk

Välkommen med din ansökan senast 2017 – 03 – 12


Kontaktperson:

Patrick Bertram (Administrativ chef), Tel. 08-409 194 00


Intresseanmälan skickas via mejl till:
patrick.bertram@tyskaskolan.se


Arbetsgivare:

Tyska skolföreningen

Karlavägen 25

11431 Stockholm

 


Pigg på Stockholm?

Arbeta på Tyska Skolan Stockholm (DSS) … Stockholm är en vacker stad, Sverige är ett intressant land – inte undra på att det lockar att arbeta på en utlandsskola.
Vi får många förfrågningar från personer som vill skaffa sig utlandserfarenhet hos oss. Här följer lite information om Tyska Skolan som arbetsplats:

1. Praktik (grundskola/gymnasium/Kindergarten/fritidshem) 
Arbetsförhållandena på en tvåspråkig utlandsskola skiljer sig en hel del från en tysk skola i Tyskland. Vi får väldigt många förfrågningar om praktikplatser. Vi kan varken ge praktikanter lön eller hjälp med bostad, något som brukar vara besvärligt för praktikanten att ordna på distans från Tyskland. Vi kan ta emot praktikanter i undantagsfall om sökanden har svenska språkkunskaper, pedagogisk erfarenhet (minst deltentamen/Vordiplom) och det finns särskilda arbetsområden för tvåspråkighet. Praktikperioden ska omfatta minst tre månader. Vi förväntar oss även av våra praktikanter att de hoppar in i för en skola normala arbetsuppgifter som vikarie, prov- och rastvakt osv.
Skolan kan inte ordna med försäkringar, t.ex. ansvars- och olycksfallsförsäkring.
Om du är intresserad av en praktikplats, skicka en fullständig ansökan med uppgifter om önskad praktiktid tillsammans med detaljerade kursintyg från universitet till skolans expedition, adresserad till rektor. Vi kan bara ta emot praktikanter som är under utbildning.
e-post: praktikant@tyskaskolan.se

2. Meriteringstjänst (Referendariat) 
Meriteringstjänstgöring är dessvärre inte möjlig på utlandsskolor eftersom det saknas handledarseminarium på plats.

3. Utlandstjänstgöring (ADLK) 
Den som redan är fastanställd skolpersonal och kan uppvisa yrkeserfarenhet kan vända sig till Bundesverwaltungsamt, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) i Köln med sin ansökan. Villkor för att kunna registreras är att man har yrkeserfarenhet och kan få tjänstledigt av den behöriga skolmyndigheten. Ta kontakt med Tyska Skolan Stockholm samtidigt som du lämnar in din ansökan till ZfA. Vi har som regel bara behov av gymnasielärare. Om ansökan beviljas får du tjänstledigt från Tyskland och kommer till oss på ett treårskontrakt (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år).
e-post: adlk@tyskaskolan.se

4. Lokalanställning 
Den som avslutat sin tyska grundskole- eller gymnasielärarutbildning och helst har viss yrkeserfarenhet kan bli lokalanställd på Tyska Skolan Stockholm, och omfattas som sådan av svenska anställningsvillkor. Ansök direkt hos Tyska Skolan med sedvanliga intyg och underlag. Meddela samtidigt ditt önskemål om lokalanställning till Bundesverwaltungsamt i Köln parallellt med din ansökan om utlandstjänstgöring (ADLK).
Fastanställda lärare i Tyskland har rätt till oavlönad tillfällig tjänstledighet från sin delstat för att arbeta som lokalanställd på en utlandsskola.
Olikt utlandstjänstgöringen får du med lokalanställning din lön direkt från skolan och du omfattas av den svenska arbetsrätten.
På skolan arbetar även svensktalande lärare med svensk utbildning för den svenska delen av undervisningen.
e-post: adlk@tyskaskolan.se

5. Programlärare 
Vi har inga programlärare på skolan.

6. Annan pedagogisk personal 
Vi har i begränsad omfattning anställda förskollärare och fritidspedagoger på förskolan Kindergarten, i förskoleklass och på fritids. Här är tvåspråkigheten ett viktigt krav. Anställningen omfattas av svensk arbetsrätt.