Lediga Tjänster

1. Tyska skolan söker lärare i årskurserna 0-4

för undervisning i svenska, svenska som andraspråk och SO i årskurserna

0-4. I tjänsten ingår också klassföreståndarskap.

Kvalifikationer:

  • Grundskollärarutbildning 0-5 (alternativt 1-7) lärare;
  • erfarenheter av/ utbildning i svenska som andraspråk är en tillgång hos oss;
  • du undervisar på svenska men kunskaper i tyska underlättar samarbetet med elever, kollegor och skolledning.

Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi tillämpar provtjänstgöring.

Heltid

Tyska Skolan Stockholm är en internationell skola med cirka 600 elever i årskurserna 0-12. Vi undervisar på tyska och svenska och följer tysk och svensk läroplan. Vi erbjuder våra elever en sammanhållen skolgång med kontinuitet och tydlig struktur. Såväl tysk som svensk kultur och tradition är en naturlig del av vår verksamhet. Skolan är centralt belägen i Stockholms innerstad. Huvudman är Tyska Skolföreningen.

Månadslön enligt överenskommelse.

Lokalombud för Lärarnas riksförbund: Jörgen Hedman

Lokalombud för Lärarförbundet: Ralph Esser

Frågor besvaras av Rudolf Udvardy, svensk biträdande rektor, tel. 08-40919424.

Välkommen med din ansökan senast 2017 – 05 – 18 via mejl till:

rudolf.udvardy@tyskaskolan.se


2. Wir suchen eine erfahrene Erzieherin / barnskötare, ab August 2017

35 – 40 Wochenstunden für unseren Kinder garten/Förskola.

Die deutsche Schule ist eine bilinguale Begegnungsschule mit Vorschule, Grundschule und Gymnasium. Sowohl deutsche und auch schwedische Kultur sind Bestandteil der Schule.

Die Schule liegt zentral in der Stockholmer Innenstadt. Träger ist der Deutsche Schulverein.

Der Kindergarten/Förskola ist eine Ganztagseinrichtung mit 33 Plätzen, verteilt auf  3 Gruppen. Die „Arbeitssprache“ ist Schwedisch und Deutsch. Es wird nach dem schwedischen Lehrplan gearbeitet.

Zur Komplettierung des Teams suchen wir Bewerberinnen oder Bewerber, die die schwedische Sprache beherrschen und sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache haben.

Bewerber/Bewerberinnen sollten verfügen über:

  • eine positive und engagierte Einstellung zur Arbeit mit Kindern
  • Kooperatiionsfähigkeit/Teamgeist und Initiative
  • Offenheit für Bedürfnisse der Kinder und Erwartungen der Eltern
  • Kenntnisse/Erfahrungen bei der Arbeit mit schwedischen Lehr-und Arbeitsplänen

Von Vorteil für die Übernahme der Stelle sind Berufserfahrungen bei der Arbeit  in Kindergruppen und der damit verbundenen Elternarbeit. Wir legen Wert darauf, dass der Bewerber/die Bewerberin in unser Kindergartenteam passt und es gut ergänzt.

Interessenten/Interessentinnen für diese Stelle können sich bewerben bis zum 27.05.2017 beim Kindergarten der Deutschen Schule Stockholm, z.Hd. der Kindergartenleiterin Angelika Havik,

Angelika.havik@tyskaskolan.se    Tel. 08-409 194 30.

Bewerbungsgespräche werden fortlaufend bis zur Bewerbungsfrist geführt.

Der Kontakt zur Personalvertretung ist möglich über das Sekretariat (08-409 194 00).

 


Pigg på Stockholm?

Arbeta på Tyska Skolan Stockholm (DSS) … Stockholm är en vacker stad, Sverige är ett intressant land – inte undra på att det lockar att arbeta på en utlandsskola.
Vi får många förfrågningar från personer som vill skaffa sig utlandserfarenhet hos oss. Här följer lite information om Tyska Skolan som arbetsplats:

1. Praktik (grundskola/gymnasium/Kindergarten/fritidshem) 
Arbetsförhållandena på en tvåspråkig utlandsskola skiljer sig en hel del från en tysk skola i Tyskland. Vi får väldigt många förfrågningar om praktikplatser. Vi kan varken ge praktikanter lön eller hjälp med bostad, något som brukar vara besvärligt för praktikanten att ordna på distans från Tyskland. Vi kan ta emot praktikanter i undantagsfall om sökanden har svenska språkkunskaper, pedagogisk erfarenhet (minst deltentamen/Vordiplom) och det finns särskilda arbetsområden för tvåspråkighet. Praktikperioden ska omfatta minst tre månader. Vi förväntar oss även av våra praktikanter att de hoppar in i för en skola normala arbetsuppgifter som vikarie, prov- och rastvakt osv.
Skolan kan inte ordna med försäkringar, t.ex. ansvars- och olycksfallsförsäkring.
Om du är intresserad av en praktikplats, skicka en fullständig ansökan med uppgifter om önskad praktiktid tillsammans med detaljerade kursintyg från universitet till skolans expedition, adresserad till rektor. Vi kan bara ta emot praktikanter som är under utbildning.
e-post: praktikant@tyskaskolan.se

2. Meriteringstjänst (Referendariat) 
Meriteringstjänstgöring är dessvärre inte möjlig på utlandsskolor eftersom det saknas handledarseminarium på plats.

3. Utlandstjänstgöring (ADLK) 
Den som redan är fastanställd skolpersonal och kan uppvisa yrkeserfarenhet kan vända sig till Bundesverwaltungsamt, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) i Köln med sin ansökan. Villkor för att kunna registreras är att man har yrkeserfarenhet och kan få tjänstledigt av den behöriga skolmyndigheten. Ta kontakt med Tyska Skolan Stockholm samtidigt som du lämnar in din ansökan till ZfA. Vi har som regel bara behov av gymnasielärare. Om ansökan beviljas får du tjänstledigt från Tyskland och kommer till oss på ett treårskontrakt (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år).
e-post: adlk@tyskaskolan.se

4. Lokalanställning 
Den som avslutat sin tyska grundskole- eller gymnasielärarutbildning och helst har viss yrkeserfarenhet kan bli lokalanställd på Tyska Skolan Stockholm, och omfattas som sådan av svenska anställningsvillkor. Ansök direkt hos Tyska Skolan med sedvanliga intyg och underlag. Meddela samtidigt ditt önskemål om lokalanställning till Bundesverwaltungsamt i Köln parallellt med din ansökan om utlandstjänstgöring (ADLK).
Fastanställda lärare i Tyskland har rätt till oavlönad tillfällig tjänstledighet från sin delstat för att arbeta som lokalanställd på en utlandsskola.
Olikt utlandstjänstgöringen får du med lokalanställning din lön direkt från skolan och du omfattas av den svenska arbetsrätten.
På skolan arbetar även svensktalande lärare med svensk utbildning för den svenska delen av undervisningen.
e-post: adlk@tyskaskolan.se

5. Programlärare 
Vi har inga programlärare på skolan.

6. Annan pedagogisk personal 
Vi har i begränsad omfattning anställda förskollärare och fritidspedagoger på förskolan Kindergarten, i förskoleklass och på fritids. Här är tvåspråkigheten ett viktigt krav. Anställningen omfattas av svensk arbetsrätt.