Infonet DSS

Här kan du logga in dig till tyska skolans Infonet för att se scheman, provplanera o.s.v.

Inloggningsuppgifterna får man från skolan.