Johan Norberg

I tisdags hade vi äran att bjuda in författaren och debattören Johan Norberg för en föreläsning om media och makt. Johan gav oss flera exempel på hur man med hjälp av olika medier, mycket enkelt, kan manipulera stora gruppers åsikter och synsätt. Kärnan i föreläsningen var att vi hela tiden måste vara källkritiska till allt vi läser, ser och hör – Om vi inte själva reflekterar över våra egna synsätt och sanningar, så kommer andra styra våra synsätt och sanningar.

Frida Eriksson

Fotos